Фотографска изложба в ЕИСК хвърля светлина върху уврежданията

Културната програма на ЕИСК за 2018 г. приключи с фотографска изложба, озаглавена „Заедно за приобщаване“; изложени са 10-те наградени снимки, показващи в положителна перспектива хора с увреждания като активни участници в живота.

Във фотоизложбата, открита на 18 декември 2018 г. от председателя на ЕИСК Лука Жайе, са показани 10-те снимки, наградени в конкурса по повод на Европейската седмица за развитие на хората с увреждания, провеждана от Международния консорциум за развитие на хората с увреждания (IDDC).

Целта на конкурса е да се постигне промяна в отношенията към хората с увреждания и да се премахнат пречките пред тях, както и да се подчертаят предизвикателствата пред тях от положителна гледна точка, въз основа на подход, основан на правата на човека.

Изложбата беше открита с изпълнение на Cycloceza, белгийска група танцьори с увреждания, които танцуват в инвалидни колички.

Проявата беше организирана в сътрудничество с Международния консорциум за развитие на хората с увреждания. (ck)