Румънското председателство на ЕС: сближаването като европейска ценност

Румъния ще бъде председател на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2019 г., когато дневният ред на ЕС включва основни въпроси като: дебатът относно бъдещето на Европа, чиято кулминация ще бъде срещата на високо равнище в Сибиу; многогодишната финансова рамка (МФР); Брексит и не на последно място изборите за Европейски парламент през 2019 г.

Освен това румънските експерти ще трябва да приключат преговорите по много законодателни досиета, които в момента се разглеждат в Европейския парламент и в Съвета, за да изчистят всички недовършени въпроси преди края на настоящия мандат. Това ще трябва да се случи за рекордно кратък срок, тъй като Парламентът ще прекъсне работа на 18 април.

Мотото на румънското председателство е „Сближаването като обща европейска ценност“.

След широка обществена консултация румънското председателство прие следните приоритети:

  • Европа на конвергенцията: растеж, сближаване, конкурентоспособност и свързаност
  • По-безопасна Европа
  • Европа като мощен фактор на световната сцена
  • Европа на общите ценности.

ЕИСК ще допринася за работата и дебатите по време на председателството чрез редица свои становища. Председателството проявява силен интерес към гледната точка и приноса на гражданското общество по следните теми:

  • Бъдещето на ЕС: ползи за европейците и отстояване на европейските ценности
  • Приносът на предприятията на социалната икономика за по-сплотена и демократична Европа
  • Мобилизацията на потенциала на благотворителността в Европа
  • Ползите на ограмотяването на хората в Европейския съюз
  • Бъдещето на политиката на сближаване
  • Как макрорегионите и транснационалните клъстери помагат за насърчаването на икономическата конвергенция и конкурентоспособността

Тези теми потвърждават, че Румъния има за цел да постави хората в центъра на вниманието по време на своето председателство, и ЕИСК – като мост между институциите на ЕС и гражданското общество – безспорно приветства този ход. (ad)