#COP24: председателят на ЕИСК Лука Жайе призова за ново управление на ЕС на действията в областта на климата

В действията в областта на климата досега недържавните и поднационалните участници играят решаваща роля, но често се сблъскват с непреодолими пречки. По време на 24-тата Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP24) в Катовице, Полша, провела се от 2 до 14 декември 2018 г., председателят на ЕИСК Лука Жайе изтъкна спешността на въпроса за изменението на климата и подчерта, че Европа трябва да възприеме нов механизъм за устойчивост, който да включва множество заинтересовани страни в управлението.

Г-н Жайе заяви: „Като наблюдаваме ситуацията днес и виждаме, че липсва връзка между абсолютната неотложност да се предприемат действия сега и бавния темп, с който правителствата правят това или дори в някои случаи се отказват, разбираме колко е важно други да поемат лидерството и да демонстрират силната решимост и огромния потенциал на движението „отдолу нагоре“.

Като изпрати ясно послание до страните на COP 24, председателят на ЕИСК подчерта необходимостта от спешни действия в областта на климата: „Или инвестираме в конкретни действия срещу изменението на климата, или ще трябва да понесем сериозни последствия. Ще бъде твърде късно да спасим нашата планета и бъдещите поколения. Необходимо е да ангажираме гражданското общество. Трябва да действаме сега и незабавно!“ (mp)