Европейски избори 2019 г.: европейски младежи изразяват мнението си на YEYS – „Твоята Европа, твоето мнение“

Ученици от 33 училища от цяла Европа ще дойдат в Брюксел през март, за да обсъдят своите виждания, надежди и очаквания относно предстоящите европейски избори. Те ще представят три предложения, обхващащи основните приоритети на своето поколение, които биха искали Европейският парламент да разгледа. Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) ще се погрижи те да достигнат до законотворците.

Ученици на възраст между 16 и 18 години от средните училища от цяла Европа ще дойдат в Брюксел на 21 и 22 март, за да споделят своите виждания и идеи за европейските избори през 2019 г. и да работят заедно по #YEYSturns10: Vote for the future! (YEYS на 10 години: Гласувайте за бъдещето!). Ще участват ученици от едно училище от всяка от 28-те държави членки и от петте страни кандидатки (Албания, бивша югославска република Македония, Сърбия, Турция и Черна гора). За 10-та годишнина се получиха рекордните 1038 кандидатури.

Учениците ще обсъдят следните конкретни въпроси:

  • Какво според Вас трябва да се направи, за да се увеличи участието на избирателите в изборите за ЕП?
  • Как можем да укрепим представителната демокрация в бъдеще?
  • Какви други видове политически ангажименти съществуват освен гласуването на избори за ЕП и как бихте участвали в тях?
     

По време на пленарната сесия „Твоята Европа, твоето мнение“ младежите ще гласуват по три предложения, които Европейският парламент да включи в кампанията си за европейските избори.

С тази инициатива ЕИСК цели да гарантира, че вижданията, опитът и идеите на по-младото поколение ще бъдат взети предвид в процеса на изготвяне на политиките на ЕС. (ks)