Без мигранти икономическият и социален модел на Европа е в опасност, казва ЕИСК

На 13 декември 2018 г. Европейският икономически и социален комитет прие становище относно „Цената на „отказа от имиграция“ и „отказа от интеграция“. То се съсредоточава върху въздействието на имиграция и на интеграцията на мигрантите в ежедневието на обществото на ЕС.

„Да променим начина, по който в ЕС се говори за миграцията, като представим реални аргументи“, казва Павел Трантина, докладчик по становището. Той заяви, че митовете могат да бъдат развенчани най-добре чрез използване на основани на факти знания.

Според становището сценарият „без имиграция в Европа“ би довел до спад в селскостопанското производство, спад на промишлеността, напрежение на пазарите на труда, неустойчивост на пенсионната система и системата на здравеопазване, увеличаване на обезлюдяването на селските райони и подкопаване на социалното сближаване.

От миграцията не може да има добър резултат, ако мигрантите не бъдат интегрирани по подходящ начин в приемащото общество. В своето становище ЕИСК установява следните рискове и разходи в случай на сценарий „без интеграция на мигрантите“: неутвърждаване на квалификациите на мигрантите и увеличаване на недекларирания труд; липса на равнопоставеност и адекватен достъп до услуги; пространствена сегрегация, която в крайна сметка би могла да доведе до образуването на гета; увеличение на процента на престъпността; увеличаване на расизма, ксенофобията и подкрепата за екстремистките идеологии (както в мигрантските общности, така и в приемащото общество).

ЕИСК настоява, че „най-добрата застраховка срещу потенциални бъдещи разходи, проблеми и напрежение е инвестицията в интеграция на мигрантите“.

„Необходимо е социалният дебат да се основава на аргументи и данни, за да се противодейства на фалшивите новини и стереотипите относно миграцията“, добавя Хосе Антонио Морено Диас, съдокладчик по становището. „Нека покажем на европейските общества с какво имигрантите допринасят сега и ще допринасят в близко бъдеще за нашите общества. Това е колективна и обща задача, в която трябва да участват всички сектори на гражданското общество.“

В контекста на приемането на Глобалния пакт за безопасна, организирана и законна миграция в Маракеш, Мароко, ЕИСК призовава държавите членки да възстановят важността и значението на миграцията. Не бива да се разрешава на екстремистките сили да превърнат явлението миграция в проблем: миграцията е ресурс, а от държавите членки зависи да я използват по съответен начин. (ddl)