Евро-Средиземноморска среща на върха: Инвестирането в човешки капитал е от ключово значение за осигуряването на стабилност и сигурност в региона

Членове на организации на гражданското общество от държави от Евро-Средиземноморския регион се срещнаха в Торино на 17 и 18 декември за годишната Евро-Средиземноморска среща на върха на икономическите и социалните съвети и сходни институции. Те обсъдиха образованието и обучението в региона.

Въпреки че отделните държави са изправени пред различни предизвикателства, тъй като достъпът до образование и обучение е твърде различен в региона, те застъпиха общото мнение, че инвестирането в човешки капитал е много важно както за устойчивото им развитие, така и за гарантирането на стабилността и сигурността в региона.

Последните данни показваха, че пазарът на труда в Евро-Средиземноморския регион като цяло не работи добре – създаването на работни места е слабо, равнището на заетост е много ниско, участието на младите хора и на жените на пазара на труда е твърде ограничено (по-малко от 25 % средно при жените), а броят на хората, незаети с работа, учене или обучение и на изложените на риск от изключване, нараства. Поради това се отправи призив към секторите на образованието и обучението да изпълняват главна роля в осигуряването на правилните умения за хората.

Участниците обсъдиха предизвикателствата, свързани с образованието в региона, и дадоха своя принос за общите действия, които ще бъдат използвани за изготвянето на задълбочен доклад. Докладът ще бъде изпратен на участващите правителства. По време на дебата бяха направени предложения за подобряване на образованието и професионалното обучение (ПОО) и обучението през целия живот във всички държави от Евро-Средиземноморския регион като част от проект, насочен към изграждането на по-здрави демокрации, по-стабилни икономики и по-равнопоставени общества. (dgf)