„Миналото е добър учител, но не и цел за бъдещето“

Франс Тимерманс, първи заместник-председател на Европейската комисия, се изказа за върховенството на закона и устойчива Европа на декемврийската пленарна сесия на ЕИСК.

Трябва да се стремим към ново бъдеще за Европа или rEUnaissance, както го наричаме. За да спечелим подкрепата на гражданите, е от първостепенно значение да се насочим по-скоро към възможностите отколкото към рисковете,“ заяви председателят на ЕИСК Лука Жайе при откриването на дебата.

В своята реч г-н Тимерманс отбеляза, че върховенството на закона е залегнало в основите на Европейския съюз, и предупреди да не се връщаме към миналото. „Можем да наблюдаваме авторитарни тенденции в случаите, когато демокрацията се обръща срещу върховенството на закона и правителствата използват мнозинството, получено на последните избори, за да подкопаят независимостта на съдебната система,“ заяви г-н Тимерманс. Той осъди закона, приет неотдавна в Унгария без консултации с профсъюзите, съгласно който от работниците може да се иска да полагат до 400 часа извънреден труд годишно. Той изрази също дълбока загриженост по повод опитите на Полша да забрани на своите адвокати да се обръщат за насоки към Съда на Европейския съюз в случай на съмнение.

Участие на гражданското общество в прехода към устойчива Европа

Що се отнася до устойчивостта, г-н Тимерманс изрази благодарност на Комитета за неговата съществена роля в многостранната платформа, която би могла да бъде подпомогната като модел за бъдещото участие на гражданското общество, например в платформите за енергиен преход, пластмаси, данъчно облагане, социална закрила, неравенства – навсякъде, където е необходимо да се подобри диалогът. „Постигнахме консенсус и успех, но все още имаме много работа заяви в заключение г-н Тимерманс.

Данъчно облагане и социален стълб – основните инструменти за постигане на социална устойчивост

Следваща Комисия ще трябва да определи точна програма, която да гарантира, че големите дружества плащат своите данъци там, където реализират печалба, и трябва да призове настоятелно държавите членки да работят по социалния стълб.

Трябва да включим социалната устойчивост, подчерта г-н Тимерманс. „За съжаление, със засилването на неравенствата твърде много хора се обръщат назад, но макар миналото да е добър учител, то не може да бъде цел за бъдещето," заяви той и завърши с цитат на Жан Жорес: „Реката остава вярна на своите извори с това, че тече към морето.“ (sma)