Представители на гражданското общество призовават Черна гора да положи повече усилия в областта на миграцията и свободата на медиите

Event banner

Представители на организации на гражданското общество обсъдиха в Брюксел текущото състояние на преговорите за присъединяване на Черна гора към ЕС на 12-ото заседание на съвместния консултативен комитет (СКК) „ЕС-Черна гора“. В заключителна съвместна декларация се приветства бързият растеж на икономиката на Черна гора през 2018 г., както и спадът на безработицата.

От друга страна СКК изрази опасения във връзка със свободата на медиите в Черна гора и политическата намеса в националния обществен телевизионен оператор и изтъкнаха липсата на напредък във връзка със случаите на насилие срещу журналисти.

По отношение на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги СКК отчете значителния напредък на Черна гора в привеждането на националното законодателство в съответствие с това на ЕС, но призова настоятелно черногорските власти на обърнат внимание на текущите дискусии в рамките на ЕС относно пакета за услугите. СКК приветства и създаването на съвет за сътрудничество между държавните институции и НПО и изтъкна значението на участието на организациите на гражданското общество във всички аспекти на изготвянето на политиките и в преговорите за присъединяване към ЕС.

СКК подкрепи категорично успешните усилия на Черна гора за привеждането на националното законодателство в съответствие с достиженията на ЕС в областта на законната и нерегламентираната миграция и убежището, но в съвместната декларация се подчертава, че Черна гора трябва да засили допълнително капацитета си за управление на миграцията. Освен това СКК приветства факта, че Черна гора подкрепи подписания неотдавна в Маракеш Глобален договор на ООН за безопасна, организирана и законна миграция. (dgf)