По-добра комуникация на тема „Европа“ чрез надеждни факти и информация

От група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

Група „Многообразие Европа“ на ЕИСК наскоро се срещна с представители на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Евростат, с цел да получи надеждни факти и информация, необходими за разясняване на ползите от членството в ЕС на националните и регионалните организации, както и на европейските граждани. Чрез гарантиране на достъп до надеждна и качествена информация за нашите граждани и демократични институции е възможно да се предостави информация за изготвянето на политиките, да се предвиждат бъдещите предизвикателства за обществото и да се създават иновации.

Акцентът на проведената в ЕИБ сесия беше предимно върху:

  • инвестиционния план на ЕИБ за Европа и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ);
  • основните принципи и цели на програмата InvestEU (2021—2027 г.);
  • дейностите на ЕИБ извън ЕС, включително в Африка;
  • дискусиите с представители на Евростат, по-специално относно тяхната работа във връзка с големите информационни масиви и показателите за качество на живот („Отвъд БВП“).

Сред основните оратори бяха Вернер Хойер, председател на ЕИБ, Вилхелм Молтерер, изпълнителен директор на екипа за ЕФСИ, Ева Ромер от екипа за многогодишната финансова рамка, Йоан Шеньо, експерт на ЕИБ, и Баредо Капелот, директор на Евростат.

На обсъжданията беше изведен на преден план потенциалът за бъдещо конструктивно сътрудничество както между ЕИБ и Евростат, така и с група „Многообразие Европа“. (cl)