Гражданското общество би трябвало да поеме водеща роля при отстояването на европейските ценности, които понастоящем са под заплаха

Дванадесет оратори, включително журналисти и представители на академичните среди, от 12 държави — членки на ЕС, участваха в 12-ото издание на Медийния семинар на гражданското общество на тема „Утвърждаване на ценностите на Европа“, който се проведе в Атина на 22—23 ноември.

Председателят на ЕИСК Лука Жайе припомни на участниците значението на европейските ценности за обикновените хора — работодатели и работници, млади и стари, безработни и хора със специални нужди, мигранти и други малцинства. „Това, в което съм убеден е, че европейските ценности трябва да вземат превес спрямо отказа от либерализъм и всички ерозивни фактори, тъй като именно благодарение на нашите ценности направихме Европа едно по-добро място.“ По време на своето председателство г-н Жайе избра лозунга „rEUnaissance“, тъй като „трябва да повярваме в Европа — няма по-добро решение от това да работим заедно за една устойчива и благоденстваща Европа“, каза той в заключение.

Заместник-председателят на ЕИСК, отговарящ за комуникацията, Исабел Каньо, която беше домакин на проявата, се позова на ценностите на Европа, залегнали в Договорите, като заяви: „Съюзът има за цел да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи. Трябва обаче да се запитаме дали сме се отнесли достатъчно сериозно към тези задължения. Правим ли достатъчно за социалното и европейското сближаване? Правим ли достатъчно, за да насърчаваме равенството, за да гарантираме, че нашите млади хора имат реални перспективи за бъдещето и че се улеснява ежедневието на хората? Достатъчно силна ли е солидарността между държавите членки? Тъй като на повечето от тези въпроси не може да се даде положителен отговор, трябва да се запитаме дали винаги осъзнаваме и сме наясно с тези ценности в нашите политически разисквания и решения.“

Г-н Катругалос, гръцки министър на външните работи по европейските въпроси, спомена мигрантите, които са се превърнали в съвременни изкупителни жертви за демагози, които искат да отвлекат вниманието от реалните проблеми, пред които е изправено европейското общество днес, а именно политиките на строги икономии и увеличаващото се неравенство, което прави богатите по-богати и бедните по-бедни. „Най-високата данъчна ставка през 1960-те години за доходи в размер на 1 милиона евро беше 60 %, докато понастоящем тя е 30 %. Това е удар по способността на социалната държава да поддържа своите социални структури“, заяви г-н Катругалос.

През следващите няколко седмици ще бъде публикуван доклад с основните констатации и ще бъде предоставен на разположение на уебсайта на ЕИСК. (sma)