Налични езици:

Уводна статия

Спящите в демокрация се събуждат в диктатура

Демокрацията е много малко растение, което се нуждае от грижи — всекидневна задача за хората, които вярват, че решенията за мнозинството се постигат чрез дебати, компромиси и всеобхватна комуникация. От тази гледна точка демокрацията в Европа е изложена на риск.

През последните 10 години лидерите се борят с кризи, за които Европа до голяма степен не беше подготвена — първо финансовата криза, след това икономическата и социалната криза, а като капак на всичко — т.нар. „миграционна криза“, която трайно разстрои обществените настроения в Европа.

Накратко

ЕИСК и Европейският парламент ще обединят усилия за насърчаване на участието в европейските избори

Председателите на ЕИСК и на Европейския парламент Лука Жайе и Антонио Таяни подписаха съвместна декларация, в която двете институции се ангажират да проведат редица съвместни дейности за повишаване на осведомеността и насърчаване на участието в европейските избори през 2019 г.

#COP24: председателят на ЕИСК Лука Жайе призова за ново управление на ЕС на действията в областта на климата

В действията в областта на климата досега недържавните и поднационалните участници играят решаваща роля, но често се сблъскват с непреодолими пречки. По време на 24-тата Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP24) в Катовице, Полша, провела се от 2 до 14 декември 2018 г., председателят на ЕИСК Лука Жайе изтъкна спешността на въпроса за изменението на климата и подчерта, че Европа трябва да възприеме нов механизъм за устойчивост, който да включва множество заинтересовани страни в управлението.

Евро-Средиземноморска среща на върха: Инвестирането в човешки капитал е от ключово значение за осигуряването на стабилност и сигурност в региона

Членове на организации на гражданското общество от държави от Евро-Средиземноморския регион се срещнаха в Торино на 17 и 18 декември за годишната Евро-Средиземноморска среща на върха на икономическите и социалните съвети и сходни институции. Те обсъдиха образованието и обучението в региона.

Представители на гражданското общество призовават Черна гора да положи повече усилия в областта на миграцията и свободата на медиите

Event banner

Представители на организации на гражданското общество обсъдиха в Брюксел текущото състояние на преговорите за присъединяване на Черна гора към ЕС на 12-ото заседание на съвместния консултативен комитет (СКК) „ЕС-Черна гора“. В заключителна съвместна декларация се приветства бързият растеж на икономиката на Черна гора през 2018 г., както и спадът на безработицата.

Инвестициите в екологично чиста мобилност са изключително важни

Безопасната и екологично чиста мобилност е от ключово значение за бъдещето на Европа На конференцията на високо равнище във Виена на 15 и16 ноември 2018 г. членовете на ЕИСК направиха преглед на актуалното състояние на мобилността в ЕС и още веднъж подчерта основното значение на силния ангажимент по този въпрос за бъдещото развитие на европейската транспортна политика.

„Единство в скръбта“ - почит към Павел Адамович, кмет на Гданск

Председателят на ЕИСК Лука Жайе и Исабел Каньо, заместник-председател по въпросите на комуникацията, отдадоха почит към Павел Адамович, кмет на Гданск, който почина след брутално нападение на 13 януари 2019 г. по време на публична проява с благотворителна цел. Възпоменателната церемония се проведе на еспланадата „Солидарност“ на Европейския парламент в Брюксел на 15 януари.

Като кмет на Гданск в течение на 20 години, европеец и защитник на демократичните ценности и диалога, той преобразува град Гданск в динамично и открито място. Павел Адамович допринесе за изграждането на демокрацията в Полша и в Европа. (ehp)

Семинар за журналисти в навечерието на европейските избори през 2019 г.

През декември 2018 г. пресслужбата на ЕИСК организира втория по рода си семинар на ЕИСК за журналисти с оглед на предоставянето на възможност на журналисти от цяла Европа да се запознаят с работата на Комитета, неговите членове и принос за ежедневието на европейските граждани.

Най-добри пожелания!

Най-добри пожелания за новата 2019 г. от отдел „Преса“! Нека тя да бъде творческа!

Нека 2019 г. да бъде година изпълнена със справедливост, солидарност и равенство!“, Исабел Каньо Агилар, заместник-председател, отговарящ за комуникацията

Новини от ЕИСК

„Миналото е добър учител, но не и цел за бъдещето“

Франс Тимерманс, първи заместник-председател на Европейската комисия, се изказа за върховенството на закона и устойчива Европа на декемврийската пленарна сесия на ЕИСК.

Без мигранти икономическият и социален модел на Европа е в опасност, казва ЕИСК

На 13 декември 2018 г. Европейският икономически и социален комитет прие становище относно „Цената на „отказа от имиграция“ и „отказа от интеграция“. То се съсредоточава върху въздействието на имиграция и на интеграцията на мигрантите в ежедневието на обществото на ЕС.

Гражданското общество би трябвало да поеме водеща роля при отстояването на европейските ценности, които понастоящем са под заплаха

Дванадесет оратори, включително журналисти и представители на академичните среди, от 12 държави — членки на ЕС, участваха в 12-ото издание на Медийния семинар на гражданското общество на тема „Утвърждаване на ценностите на Европа“, който се проведе в Атина на 22—23 ноември.

ЕИСК препоръчва форум за финансиране на борбата с изменението на климата за недържавни участници

ЕС е ключов фактор за координирането и финансирането на националните и регионалните усилия за борба с изменението на климата. Той подкрепя действия „отдолу нагоре“ в областта на климата в световен мащаб, но може да се направи още много и в Европа. В становището относно „Улесняване на достъпа на недържавни участници до финансиране за борба с изменението на климата“, изготвено от Килиан Лохан, ЕИСК посочва различните проблеми, пред които отделни групи се изправят при намиране на финансиране за своите проекти в областта на климата, и предлага възможни решения.

 

Прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда трябва да се превърне в приоритет

Недостатъчното, разпокъсано и непоследователно прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда в държавите членки подкопава доверието на хората в неговата ефективност. Гарантирането на правилното прилагане на това законодателство трябва да се превърне в приоритет за ЕС и държавите членки.

ЕИСК призовава за по-всеобхватни мерки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Money laundering

ЕИСК приветства предложението на Комисията за изменение на Европейската система за финансов надзор, с което се цели по-голяма ефективност в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма в европейския банков и финансов сектор, но призовава за по-всеобхватни мерки.

„Индустрия 5.0“ ще доведе до нов модел на сътрудничество между хора и машини

Макар че „индустрия 4.0“ все още е сравнително нова концепция, много експерти вече обявяват петата индустриална революция, която ще доведе до нов модел на сътрудничество и взаимодействие между човека и машините. Това е едно от основните заключения на конференцията на тема „Индустрия 5.0“, организирана от Консултативната комисия по индустриални промени на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) на 22 ноември.

Румънското председателство на ЕС: сближаването като европейска ценност

Румъния ще бъде председател на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2019 г., когато дневният ред на ЕС включва основни въпроси като: дебатът относно бъдещето на Европа, чиято кулминация ще бъде срещата на високо равнище в Сибиу; многогодишната финансова рамка (МФР); Брексит и не на последно място изборите за Европейски парламент през 2019 г.

Новини от групите

Жените: най-голямата революционна сила в бизнеса

от група „Работодатели“ на ЕИСК

Европа губи 370 милиарда евро годишно поради разликата в равнищата на заетост между мъжете и жените. Нещо повече, статистическите данни показват, че компаниите, в чиито управителни съвети има по-голям баланс между половете, показват по-добри резултати. Защо тогава би трябвало да чакаме още 217 години, за да преодолеем съществуващите различия между мъжете и жените в икономически план на световно равнище, съгласно изчисленията на Световния икономически форум? На 17 декември високопоставени оратори от сферата на бизнеса, политиката и НПО се включиха в дискусия с членовете на група „Работодатели“, за да обсъдят начините, по които да се мобилизира огромният потенциал, който биха могли да донесат жените на европейската икономика.

Международен ден на мигрантите

от група „Работници“ на ЕИСК

Международният ден на мигрантите на 18 декември предоставя възможност за представяне на нови идеи въз основа на възприемането на миграцията като нормален фактор във всяко човешко общество.

 

По-добра комуникация на тема „Европа“ чрез надеждни факти и информация

От група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

Група „Многообразие Европа“ на ЕИСК наскоро се срещна с представители на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Евростат, с цел да получи надеждни факти и информация, необходими за разясняване на ползите от членството в ЕС на националните и регионалните организации, както и на европейските граждани. Чрез гарантиране на достъп до надеждна и качествена информация за нашите граждани и демократични институции е възможно да се предостави информация за изготвянето на политиките, да се предвиждат бъдещите предизвикателства за обществото и да се създават иновации.

Скоро в културни прояви на ЕИСК

Европейски избори 2019 г.: европейски младежи изразяват мнението си на YEYS – „Твоята Европа, твоето мнение“

Ученици от 33 училища от цяла Европа ще дойдат в Брюксел през март, за да обсъдят своите виждания, надежди и очаквания относно предстоящите европейски избори. Те ще представят три предложения, обхващащи основните приоритети на своето поколение, които биха искали Европейският парламент да разгледа. Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) ще се погрижи те да достигнат до законотворците.

Фотографска изложба в ЕИСК хвърля светлина върху уврежданията

Културната програма на ЕИСК за 2018 г. приключи с фотографска изложба, озаглавена „Заедно за приобщаване“; изложени са 10-те наградени снимки, показващи в положителна перспектива хора с увреждания като активни участници в живота.