Полагащите грижи работници, настанени в дома на работодателя, са изправени пред несигурни условия въпреки недостига им

ЕИСК организира инициативи на местно равнище, за да получи информация от първа ръка относно сектора на полагащите грижи работници, настанени в дома на работодателя, в Европа

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) проведе първите си заседания на местно равнище, посветени на бъдещето на полагащите грижи работници, настанени в дома на работодателя, в Европа на 29 ноември в Лондон с цел проучване на несигурните условия на работа на тези работници.

Освен в Обединеното кралство ЕИСК ще проведе заседания и в Германия, Швеция, Италия и Полша - някои от държавите на произход и на местоназначение на полагащите грижи работници, настанени в дома на работодателя.

Посещенията са последващи прояви във връзка със становището по собствена инициатива на ЕИСК, прието през 2016 г., което беше първият политически документ на равнище ЕС, занимаващ се с полагащите грижи работници, настанени в дома на работодателя, в Европа.

Точният брой на полагащите грижи работници, настанени в дома на работодателя, както и приносът им към икономиките на държавите–членки на ЕС, е неизвестен.

По данни на Международната организация на труда домашните помощници заемат между 5 % и 9 % от всички работни места в индустриализираните държави през 2012 г. В застаряваща Европа, белязана от недостиг на работна ръка в сектора на услугите за полагане на грижи и от липса на подходяща инфраструктура за дългосрочна грижа, броят на полагащите грижи работници, настанени в дома на работодателя, се очаква да нараства.

Тези работници са сред най-мобилните части на работната ръка в ЕС, като Източна Европа все още предоставя много от тях.

Трудовият им статут обаче е често нерегламентиран, дейността им не се декларира и често работят при много трудни условия.

Наред с останалото ЕИСК предлага да се признае наличието на полагащите грижи работници, настанени в дома на работодателя, на пазара на труда в ЕС, като се предостави общо определение на професията им и като бъдат включени в системата за предоставяне на дългосрочни грижи с всички права, произтичащи от съответното трудово законодателство на ЕС и държавите членки.

Освен това държавите членки би трябвало да предоставят финансова и организационна подкрепа на получателите на грижи, които често не съзнават, че чрез наемането на такива работници се превръщат в работодатели, носещи своята справедлива част от отговорността.

По отношение на Обединеното кралство докладчикът Адам Рогалевски (група „Работници“ – Полша) каза: „Забелязахме, че от 2010 г. насам секторът на социалните грижи пострада сериозно от намаляване на средствата на стойност 6 милиарда британски лири. Това сериозно влоши предоставянето и качеството на грижите. Недостигът на работна ръка в резултат на ниското заплащане и лошите условия в сектора доведе до рязко увеличаване на предоставянето на неофициални грижи. Гражданското общество в цяла Европа и особено в Обединеното кралство призовава за промяна в логиката на строги икономии. Налице е спешна нужда от повече инвестиции в сектора на услугите за полагане на грижи.“

Заключенията от посещенията на ЕИСК по места ще бъдат представени в доклад, който ще бъде публикуван по-късно през 2018 г.(ll)