Инвестициите в обучение в областта на селското стопанство и храните могат да помогнат за оформяне на бъдещето развитие в Средиземноморския регион

На 16 ноември м.г. Бюрото на секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“ (NAT) на ЕИСК проведе проучвателно посещение в Средиземноморския агрономически институт в Сарагоса (IAMZ), част от Международния център за съвременни агрономични изследвания на Средиземноморието (CIHEAM), както и в местни селскостопански кооперации в Арагон, Испания. 

Членовете се запознаха с ключовата роля, която IAMZ играе вече петдесет години във формирането на следващото поколение от лидери в хранително-вкусовата промишленост на Средиземноморския регион.

Членовете на ЕИСК обсъдиха с IAMZ значението на инвестирането в човешки капитал чрез образование, обучение и изграждане на капацитет за подобряване на производителността на сектора на хранително-вкусовата промишленост в Средиземноморския регион и за насърчаване на заетостта на младите хора и жените в селските райони.

Между 20 и 30% от активното население в Южното Средиземноморие са заети в селското стопанство. Пътуването беше съчетано с посещение на фабрика за производство на маслиново олио и лозе в региона, което даде възможност за запознаване с успешните кооперативни модели в местната хранително-вкусовата промишленост. Пътуването включваше и посещение в природния парк Монкайо, което предостави възможност за запознаване с начините на управление на естествена горска среда. (aj)