Работодатели обсъдиха търговската политика с комисар Малмстрьом

Работодателите считат, че бизнес средите играят основна роля за отправянето на положително послание за търговията и за разясняването на възможностите, които може да разкрие една амбициозна политика в тази област. Именно бизнесът може да свидетелства за практическите ползи от търговските споразумения. Това беше основното послание на членовете на група „Работодатели“ към комисаря на ЕС по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом на срещата им на 6 декември 2017 г.

Комисарят обясни на какъв етап се намират текущите търговски преговори на ЕС. Г-жа Малмстрьом подчерта, че Комисията продължава усилията си да направи търговските преговори възможно най-прозрачни. Освен това, когато дадено търговско споразумение влезе в сила, трябва да му се обърне необходимото внимание. „Бихме искали работодателите да участват още по-активно в усилията да се демонстрират ползите от търговията“, посочи тя.

Европейската търговска политика трябва да е отворена и приобщаваща, но не може да е наивна или непоставяща никакви условия, подчерта председателят на група „Работодатели“ Яцек Кравчик. Той призна, че ратифицирането на ВИТС ще бъде дълъг и труден процес. Колкото по-ефективно е временното прилагане на споразумението, толкова по-успешно ще могат да бъдат демонстрирани неговите предимства пред скептично настроената публика и толкова по-големи ще бъдат шансовете за пълното му ратифициране.

По време на обсъждането членовете на ЕИСК повдигнаха редица въпроси, отнасящи се до различни аспекти на търговската политика на ЕС. Членовете увериха комисаря в подкрепата на работодателите за усилията на Комисията да води амбициозна европейска търговска политика, основана на откритост и реципрочност. (lj)