ЕИСК приветства новия пакет относно равновесието между професионалния и личния живот

Предложените от Европейската комисия мерки за справяне с неравномерното разпределение на задълженията за полагане на грижи в семейството и преобръщането на следващото от това намаляване на присъствието на жените на пазара на труда представляват стъпка в правилната посока, но изискват допълнително проучване и подобрения, заяви ЕИСК в становището си относно Равновесие между професионалния и личния живот на работещите родители и лицата, полагащи грижи.

Предложението на Комисията за директива относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, която беше предмет на становището, съдържа първата законодателна мярка от Европейския стълб на социалните права. Тя включва отпуск по бащинство с продължителност най-малко десет работни дни в периода около раждането на дете, непрехвърляем родителски отпуск от четири месеца и отпуск за полагане на грижи от пет дни годишно за работниците, които се грижат за болни или зависими роднини.

Всички тези видове отпуск трябва да бъдат платени в същата степен като отпуска по болест. Възрастта на детето, до която родителите могат да вземат отпуск или да искат гъвкави схеми на работа, трябва бъде увеличена от 8 на 12 години.

ЕИСК заяви, че предложенията би трябвало да вземат предвид и потребностите на предприятията, (ll)