Европейското гражданско общество отличава лидерите в областта на същинското предприемачество и качествената заетост

Германският проект „Discovering hands“, в рамките на който слепи жени и жени с нарушено зрение се обучават как да използват своето по-развито осезание с цел по-добро откриване на рака на гърдата на ранен етап, получи 14 000 евро. Другите четири инициативи от Гърция, Белгия, Италия и Испания получиха по 9 000 евро. REvive Greece помага на бежанци, търсещи убежище лица и мигранти да се интегрират в приемащата държава като им предоставя обучение по компютърно програмиране и ги свързва с млади европейски предприемачи. DUO for a JOB от Белгия е менторска програма, обхващаща различни поколения и култури, която предлага безплатни индивидуални услуги в продължение на шест месеца на млади мигранти, търсещи работа. Тези услуги се предоставят от хора над 50 годишна възраст, които имат сходен професионален опит. Италианският проект Progetto Quid, ръководен от Социална кооперация Quid, е етична модна марка, която помага на уязвими и необлагодетелствани групи като лица, търсещи убежище, и жертви на робство, проституция и домашно насилие да навлезат на пазара на труда. Испанският проект Laundry ID на Института за роботика за хора с увреждания (IRD) има за цел да създава работни места за хора с увреждания в сферата на пералните услуги със съответни технологични подобрения и приспособления спрямо техните нужди.

„За мен е голямо удоволствие и привилегия да предоставят тази награда на победителите. Бих искал да се възползвам от тази възможност да ги поздравя, но и да отдам заслужено признание на всички участници и организации на гражданското общество, чиято усилена работа и ангажимент за подобряване на живота на хората е пример за всеки“, каза председателя на ЕИСК Жорж Дасис.

Петте спечелили инициативи демонстрират работата на многобройни НПО в цяла Европа за подпомагане на навлизането на пазара на някои от най-уязвимите и необлагодетелствани групи в обществото.  

Наградата за гражданското общество, достигнала своето девето издание, се връчва за „изключителни постижения в инициативи на гражданското общество“.