Семинар на ЕИСК разглежда ролята на гражданското общество на ЕС в глобализирания свят на комуникациите

„ЕС в глобализирания свят на комуникациите“ беше темата на организирания от ЕИСК 11-и медиен семинар на гражданското общество, който се проведе в Мадрид на 24 и 25 ноември.

Глобализацията засяга всички области, както и комуникацията. Всъщност глобализацията се дължи на комуникацията и комуникационните технологии. Интернационализацията на медиите, глобален медиен пазар, доминиран от едва няколко големи мрежови центрове на транснационални компании (в областта на технологиите, компютърните системи и телекомуникациите), използването на алгоритми и социалните медии преобразяват света.

По време на семинара тези промени и тенденции бяха проучени по време на три тематични обсъждания:

I. - Популизъм – Как гражданското общество би трябвало да отговори на предизвикателството на популизма?

II. - Фалшиви новини – новото оръжие срещу медиите?

III. - Културен кодекс - свидетелство за правоуправление за използване на социалните медии?

Оживените дискусии с експерти от академичните среди, медиите и гражданското общество доказаха, че темата е актуална и че организираното гражданско общество има интерес от нея. Ангажираността на гражданите е важна за борбата с популизма, фалшивите новини, подбуждането към омраза или проявленията на ксенофобия, но също и за защитаване на европейската култура и ценности, белязани от правата на човека, равенството между половете, свободата на словото и справедливото разпределение на богатството.

Съвсем скоро ЕИСК ще публикува доклад относно семинара, който ще съдържа основните послания на участниците в разискванията и публиката. (sma)