Гражданското общество иска да бъде на предна линия в изграждането на бъдещето на Европа

В отговор на нарастващото неравенство изграждането на доверие и осигуряването на справедлив преход за всички следва да бъдат ключов приоритет на всяка бъдеща стратегия за Европа. Гражданското общество счита, че трябва да бъде привлечено да участва в разработването, управлението и изпълнението на нова дългосрочна стратегия. Това беше основното послание от голямото събитие на Координационната група на ЕИСК – конференцията на тема „Преход към Европа след 2020 г.“, провела се в Будапеща на 27—28 ноември.

Периодът на прилагане на стратегията „Европа 2020“ е към своя край, а ЕС е изправен пред големи предизвикателства. Заключението от конференцията е, че новата стратегия за бъдещето трябва обхваща всички сектори, да бъде насочена към развитие в дългосрочен план (2030—2050 г.) и изградена върху концепцията за управление със засилено широко участие.

На откриването на конференцията председателят на Координационната група на ЕИСК по стратегията „Европа 2020“ Етел Барат подчерта, че целта на стратегията все още е актуална. Сега целта трябва да бъде подобряване на управлението и по-нататъшно укрепване на „интелигентната, устойчива и приобщаваща“ Европа. Устойчивостта следва да бъде в основата на новата стратегия, подчерта Лука Жайе, председател на група „Други интереси“ на ЕИСК.

На проявата, организирана с подкрепата на Унгарската стопанска асоциация и Министерството за човешките ресурси, присъстваха членове на ЕИСК и националните икономически и социални съвети, представители на институциите на ЕС и на унгарското правителство и гражданско общество. (sj/dm)