Група „Други интереси“ на ЕИСК обсъжда идеи за „Европейски манифест на професионалистите“

Група „Други интереси“ на ЕИСК официално представи плана за „Европейски манифест на професионалистите“ на конференция, озаглавена „Свободните професии, лост за развитието на Европа: към европейски Манифест на професионалистите“, организирана на 1 декември 2017 г. в Капитолия в Рим, в сътрудничество с Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali (Постоянен съвместен комитет на професионалните сдружения и организации).

Целта на проявата беше да се обсъдят идеи и се стигне до общо определение на свободните професии на европейско равнище, и да се предостави отправна точка за бъдещи действия в тази област. Като се има предвид, че 47 милиона души в Европа (около 22 % от активното население), упражняват регулирани професии, не може да се отрече, че свободните професии играят ключова роля за нашите икономики и общества. Всички предложения ще бъдат събрани и включени в „Европейски манифест на професионалистите“, чиято цел е да се гарантира, че професиите в ЕС могат да реализират пълния си потенциал в близко бъдеще.

Сред високопоставените оратори бяха председателят на група „Други интереси“ на ЕИСК Лука Жайе, италианският министър на труда и социалната политика Джулиано Полети и председателят на италианския Национален съвет на икономиката и труда (CNEL) Тициано Треу.

„Свободните професии се споменават още в подписания преди 60 години Римски договор, в член 193, с който беше създаден Европейския икономически и социален комитет. Следователно можем да кажем, че пътят ни е започнал преди много години“, заяви председателят на група „Други интереси“ на ЕИСК г-н Жайе. „Днес искаме да подновим този ангажимент и да дадем конкретен принос за свободните професии, така че те да могат да разгърнат изцяло потенциала си в Европейския съюз през следващите години.“

Основните идеи в „Манифеста“ бяха представени от Арно Мецлер, заместник-председател на група „Други интереси“, който след това откри дебата, структуриран в три части(cl).