Какво е мястото на културата в бъдещето на Европа? Европейските младежи идват в Брюксел, за да споделят своето мнение

Ученици оттридесет и три училища от цяла Европа ще дойдат в Брюксел през март, за да споделят с европейските институции своето виждане за ролята на културата в бъдещето на Европа. Те ще търсят идеи, ще дискутират и ще гласуват три предложения, които европейските институции ще вземат предвид в процеса на изготвяне на политиките.

Училищата бяха избрани за участие в тази инициатива чрез електронен жребий на 6 декември в Брюксел. Ще участват по едно училище от всяка от 28-те държави членки и петте страни кандидатки (Албания, бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция).

Проявата, под надслов „Твоята Европа, твоето мнение!“ (YEYS), организирана от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) – гласът на гражданското общество на европейско равнище, представлява емблематичната проява на Комитета, предназначена за младите хора.

Ученици от средни училища ще оставят за малко добре познатите си класни стаи и ще дойдат в Брюксел на 15 и 16 март, за да споделят своите виждания и идеи и за да работят заедно по темата „Единство в многообразието: едно по-ново бъдеще за европейската култура“. С тази инициатива ЕИСК цели да гарантира, че вижданията, опитът и идеите на по-младото поколение ще бъдат взети предвид в процеса на изготвяне на политиките на ЕС.

Допълнителна информация за YEYS2018 можете да намерите на официалната страница на проявата и в миналогодишния видеоклип тук.(ks)