Група „Работодатели“ (I група)

Благодарение на нас гласът на бизнеса се чува в Европа.

Група „Работодатели“ (I група) обединява предприемачи и представители на сдружения на предприемачите, работещи в широк спектър от стопански сектори — от промишлеността до търговията на дребно и от селското стопанство до услугите, представляващи всички предприятия от МСП до големите предприятия. Нашите членове идват от света на бизнеса и представят ежедневната реалност на бизнеса във всички държави — членки на ЕС, на европейско равнище. Поели са истински ангажимент да използват опита си в полза на европейския проект.

Работата на група „Работодатели“ се определя от приоритети, които отразяват основните нужди на европейските предприятия. С цел да съответстват на динамиката, в която работят европейските предприятия, тези приоритети се преразглеждат редовно. Настоящите ни приоритети са следните:

  • насърчаване на ценностите на ЕС;
  • укрепване на икономическите основи;
  • извеждане на ЕС на водеща позиция в областта на цифровите технологии;
  • използване на възможностите, предоставени от проактивните действия в областта на климата.

Съвместно група „Работодатели“ се стреми да създаде европейска бизнес среда, която предоставя възможности за растеж и успех на работодателите.

Работим в тясно сътрудничество с шестте основни стопански организации в Европа — BusinessEurope, Copa-Cogeca, EUROCHAMBRES, EuroCommerce, SGI Europe и SMEunited. Те са важни съюзници при обмена на експертен опит и изразяването на нашата гледна точка. Освен това често си сътрудничим с много други институции и стопански организации на национално и европейско равнище.Приоритети