Инициативи на гражданското общество

This page is also available in

Европейският икономически и социален комитет промени дневния ред и графика на заседанията си с оглед на войната, която се води в Украйна. Секциите на ЕИСК провеждат дебати с представители на украинското гражданско общество и експерти в областта, за да обсъдят възможните бъдещи сценарии и икономическите, социалните, политическите и културните последици, както и въздействието на военната агресия в Украйна върху населението.