Заместник-председателка, отговаряща за комуникацията

This page is also available in

Исабел Каньо Агилар

 • Член на синдикална организация ОСР
 • Завеждащ канцеларията на синдикална организация Общ съюз на работниците (ОСР) в Брюксел и сътрудник на Конфедеративния секретариат за международна политика на ОСР от 1993 г. Проследяване на европейската и синдикалната политика. Двустранни отношения с други синдикални и социални организации.
 • Заместник-член в ЕИСК (Европейски икономически и социален комитет) (1997 ‑ 2010 г.).
 • Член на ЕИСК от 21 септември 2010 г. в секции „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“ и „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“ с дейност по следните теми – развитие на селските райони, околна среда, устойчиво развитие, образование, обучение, енергетика, обществено здравеопазване и информационно общество.
 • Член на постоянна проучвателна група „Европейска енергийна общност“ от 2015 г.
 • Член на постоянна проучвателна група „Програма в областта на цифровите технологии“ от създаването ѝ.
 • Член на делегациите на ЕИСК на конференциите, посветени на изменение на климата, от 2013 г. до 2017 г. (Конференция на страните във Варшава, Лима, Париш, Маракеш и Бон).
 • Член на делегациите на ЕИСК на Политическия форум на високо равнище на ООН, посветен на устойчивото развитие. Организация на обединените нации, 2016 г. и 2017 г.
 • Член на Бюрото на секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“ от 2010 г.
 • Заместник-председателят на Обсерваторията за устойчивото развитие от 2013 г.
 • Заместник-председател на ЕИСК, отговарящ за комуникацията, от 2018 г. до 2020 г.

Докладчик по следните становища:

 • „Рамка на ЕС относно мобилното здравеопазване и приложенията за мобилни устройства в областта на здравеопазването и благосъстоянието“
 • „Цифровото общество: достъп, образование, обучение, заетост, инструменти за равенство“
 • „Рамка на ЕС относно мобилното здравеопазване и приложенията за мобилни устройства в областта на здравеопазването и благосъстоянието“
 • „Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата“
 • Доклад относно проекта „Интелигентни градове“

Downloads

CV ISABEL CAÑO AGUILAR