Изявление на ЕИСК - ЕИСК подкрепя гражданите на Беларус в тяхната смела борба за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права

This page is also available in

ЕИСК категорично осъжда продължаващите нарушения на правата на човека и принципите на правовата държава в Беларус след президентските избори, които не бяха нито свободни, нито честни. Насилието и изтезанията срещу мирни демонстранти, особено срещу жени и млади хора, както и неконтролируемите, произволни и необосновани арести и задържания не могат да останат ненаказани.

Хората в Беларус неуморно и смело продължават своята мирна борба за свобода и демокрация. Въпреки това бруталните репресии продължават. През последните пет седмици повече от 7500 мирни демонстранти бяха задържани. Записани и документирани са поне 500 случая на изтезания.

ЕС не трябва да остане безучастен, а да упражни силен политически натиск и да настоява отново за провеждането на нови избори под надзора на ОССЕ. Обещаните санкции за големия брой отговорни за насилието, репресиите и фалшифицирането на изборните резултати следва да бъдат приети преди свикването на Европейския съвет на 24 и 25 септември, ако искаме да запазим доверието в Европа.

Като изразител на гласа на организираното гражданско общество в ЕС, ЕИСК напълно подкрепя решимостта на гражданите на Беларус да градят бъдещето си в съответствие с принципите на демокрацията, правовата държава и правата на човека. Солидаризираме се напълно с гражданско общество и с всички участници в дебатите относно бъдещето на Беларус, включително с членовете на Координационния съвет, които трябва да бъдат защитени от всяка форма на сплашване, принудително изгнание, произволни арести и насилие.

Поради това ЕИСК настоятелно призовава властите в Беларус да намалят създалото се напрежение и да се въздържат от използване на сила срещу участниците в мирни събирания. Всички незаконно задържани лица, включително политическите затворници, трябва да бъдат незабавно освободени, а твърденията за изтезания и други форми на малтретиране на задържани лица — щателно разследвани. Властите в Беларус следва да гарантират независимостта на съдебната власт и защитата на адвокатите, които представляват задържаните лица.

Настоящата криза може да бъде разрешена единствено чрез широк и всеобхватен диалог без никаква външна намеса и чрез реформи и носене на отговорност за тежките нарушения на правата на човека, които следва да започнат незабавно в интерес на демокрацията и на геополитическата стабилност. Не може да има правосъдие без категоричния ангажимент на държавата за отчетност и обезщетения при нарушения на правата на човека. Комитетът счита, че някои области на сътрудничеството между ЕС и Беларус следва да бъдат допълнително проучени, като се постави акцент върху междуличностните контакти и подкрепата за гражданското общество. Това беше обсъдено и в рамките на неотдавнашните ни контакти с представители на гражданското общество на Беларус, които призоваха за помощ от страна на ЕС за „това новосъздадено, силно и мобилизирано гражданско общество в различни области, за да може то да повиши видимостта на своята гражданска и политическа ангажираност и овластяване“.

Само чрез мирен и приобщаващ диалог, поддържан от независими медии и силно гражданско общество, ще се проправи пътят към устойчиви и конструктивни решения за Беларус.

Downloads

EESC statement: The EESC stands by Belarusians in their courageous combat for democracy rule of law and fundamental rights