Трети европейски ден на предприятията от социалната икономика – време е за признание и разрастване

„Сега е моментът предприятията от социалната икономика да демонстрират европейските ценности във време, когато ЕС е изправен пред огромни предизвикателства“, заяви Ариан Родер, член на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), която откри третия европейски ден на предприятията от социалната икономика (ПСИ). Акцентът на проявата, която се състоя на 4 юни в сградата на ЕИСК в Брюксел, беше как да се разрасне социалната икономика и да се популяризират иновативните социални предприемачи.

Днес социалната икономика осигурява платена заетост на 6,3 % от работещото население, което възлиза на 13,6 милиона платени работни места в Европейския съюз. Социалните предприемачи и създателите на политики подчертаха, че е време за разрастване на сектора.

Ораторите изтъкнаха, че социалната икономика в Европа често се подценява от гледна точка на потенциала ѝ за икономическо развитие и социална трансформация, и обърнаха внимание на ролята, която биха могли да играят на международно равнище предприятията от социалната икономика, по-специално в регионите с огромна безработица като Балканите и африканските държави.

Проявата беше обогатена с четири примера за иновативни и успешни ПСИ, които доказват, че разрастването в социалната икономика е възможно, и с три интерактивни семинара, насочени към равенството между половете в ПСИ, ролята на клъстерите и възможностите за разрастване.

Създателите на политики от ЕС изразиха съгласие, че сега е подходящият момент за разрастване на социалната икономика, но насърчиха хората да не забравят реалната основа на социалната икономика, а именно сътрудничеството и солидарността. (ia)