Регионалните икономически ползи от енергийния преход често са пренебрегвани

На 31 май Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) проведе изслушване на тема „Енергиен преход в европейските региони“, за да изведе на преден план регионалните икономически ползи от прехода към децентрализирано и нисковъглеродно енергоснабдяване — тема, която до голяма степен остава непроучена въпреки факта, че преходът е с ясно изразено регионално измерение.

Преходът към енергия от чисти и възобновяеми източници може да се окаже от особена полза за по-бедните региони, с което да се намалят неравенствата между различните европейски области и да се осигури по-голяма степен на социално и регионално сближаване в рамките на ЕС. Освен това беше установено, че гражданското енергопроизводство намалява енергийната бедност.

Това беше демонстрирано на изслушването чрез два примера за успешни инициативи. Първата е извършеният в немския град Тройенбрицен проект, който постигна целта за осигуряване на чисто, независимо и децентрализирано енергоснабдяване за общността, която в миналото не е била заможна.

Другият успешен проект на енергиен преход е осъществен от общността на Туросн Косциелна в Източна Полша, един от най-бедните региони в ЕС. Той доведе до драстично годишно намаление на емисиите на CO2 и спестявания на стойност 95 000 евро годишно.

Резултатите от изслушването ще бъдат отразени в становището на ЕИСК относно „Последиците от нова, декарбонизирана, децентрализирана и цифровизирана структура за енергийни доставки за заетостта и регионалните икономики“. На представянето на становището на сесията на ЕИСК през юли ще присъства заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович. (ll)