Европейският съюз не може да забрави своите ценности при разработването на изкуствен интелект, заявяват създателите на политиките на ЕС

На първата среща на високо равнище на заинтересованите страни относно изкуствения интелект, организирана от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Европейската комисия на 18 юни в Брюксел, беше изтъкнато, че ЕС трябва да гарантира, че изкуственият интелект е безопасен, безпристрастен и съобразен с европейските ценности.

„Изкуственият интелект е технология, която няма непременно да ни надмогне и надделее,“ заяви Кателайне Мюлер, председател на тематичната проучвателна група „Изкуствен интелект“, като добави още, че хората следва да запазят контрол върху изкуствения интелект. 

Мария Габриел, европейски комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, изтъкна усилията на Комисията за координирани действия в областта на изкуствения интелект и ги определи за „важен политически приоритет“. Комисията има за цел да привлече 20 милиарда евро до 2020 г. под формата на публични и частни инвестиции в областта на изкуствения интелект и 20 милиарда евро годишно през следващото десетилетие.

Мади Делво, докладчик на ЕП относно изкуствения интелект, привлече вниманието към предизвикателството по отношение на достъпността, като заяви, че Европа трябва да успее да сподели създаденото от изкуствения интелект богатство.

Изкуственият интелект е сред основните политически приоритети на настоящото председателство на ЕИСК. Както беше подчертано от Ариан Родер, председател на секция „Единен пазар, производство и потребление“, ЕИСК работи по две нови становища в областта на изкуствения интелект. (ia)