Европа на работа

Видеоматериалът „Европа на работа“ отбелязва 60-та годишнина на Европейския икономически и социален комитет. В него се показват конкретни примери от областите на дейност, в които ЕИСК и неговите членове са допринесли за положителни промени в живота на европейските граждани през годините.