Бъдещето на Западните Балкани трябва да бъде европейско

Над 100 представители на гражданското общество приеха документ, който представлява техния принос за срещата на върха на държавните глави от ЕС и Западните Балкани в София на 15 май.

Участниците в тази конференция на високо равнище бяха убедени, че разширяването на ЕС, и по-специално разпространението на неговите демократични ценности и законови стандарти в региона на Западните Балкани, е в интерес и на страните от този регион, и на ЕС. Популяризирането на ценностите на ЕС в региона гарантира сигурност и стабилност и дава тласък на социалното и икономическото развитие, демокрацията и принципите на правовата държава в тези държави, което на свой ред означава стабилност и сигурност за ЕС.

„Бъдещето на региона е европейско“, подчерта председателят на ЕИСК Лука Жайе в своето изявление на конференцията. „Убеден съм, че както за ЕС, така и за държавите от Западните Балкани няма друга алтернатива, освен да правят непрестанни, трансформиращи и устойчиви стъпки към пълното членство.“

 „Силно вярвам, че интегрирането на този регион в нашия Съюз във възможно най-кратък срок е в интерес не само на държавите и гражданите от Западните Балкани, но и на всички нас в ЕС“, заяви Диляна Славова, председател на секция „Външни отношения“ на ЕИСК при откриването на конференцията.

Вицепремиерът на България и министър на съдебната реформа и на външните работи Екатерина Захариева също подчерта необходимостта от участие на гражданското общество: „Социалните партньори играят важна роля в социално-икономическото развитие и в сближаването на Западните Балкани.“ Тя изрази надежда, че през 2025 г. две държави от Западните Балкани ще станат членки на ЕС.

 Представителите на организациите на гражданското общество обърнаха особено внимание на правата и овластяването на уязвимите групи в региона.(sg)