27 рециклирани бутилки за изработването на една тениска

Една успешна стратегия за пластмасите трябва да бъде насочена към ефективни мерки в сферата на образованието и обучението, за да се насърчи зачитането на динамичното равновесие на биосферата. За да се направи пластмасата по-пригодна за рециклиране и да се ускори преходът към кръгова икономика, е необходимо да се създадат стимули в областта на проектирането и поведението, както и общи технически и регулаторни стандарти.

В становището си относно Стратегията на Комисията за пластмасите в кръговата икономика Комитетът подчертава, че рециклирането на пластмасата е жизненоважна възможност за устойчиво и конкурентно икономическо развитие. Предметите, изработени от пластмаса, трябва да се разглеждат като ценна суровина, която трябва да бъде оползотворена. „Нуждаем се от европейска култура на кръговрат на пластмасата въз основа на анализ на целия жизнен цикъл на продуктите“, заяви Антонело Пецини, докладчик по становището, „и това ще бъде постигнато само с участието на гражданите и гражданското общество. Предимствата на сортирането и рециклирането на пластмаса трябва да станат осезаеми за европейските граждани.“

Необходимо е да се обърне специално внимание на пластмасовите микрочастици, които често се използват в почистващите препарати, козметиката, мебелите и боите, тъй като замърсяването от този източник е една от най-големите заплахи за околната среда и здравето на човека.

От PET до преждите

ЕИСК насърчава разделното събиране и най-вече рециклирането на PET (полиетилен терефталат), които могат да създадат икономически ползи в ЕС под формата на нови производствени дейности и заетост. Превръщането на PET в тъкан е иновативно и екологосъобразно и гарантира качество от техниките на производство до дизайна. А числата са впечатляващи: за изработването на суитшърт от полар са нужни едва около 27 бутилки от 1,5 л – което е приблизително седмичната препоръчителна консумация на вода за четиричленно домакинство. (sma)