Дневен ред

ЕИСК провежда девет пленарни сесии годишно. Пленарната асамблея приема с обикновено мнозинство становища, изготвени от проучвателните групи и гласувани от секциите / CCMI. Освен това Комитетът организира множество конференции, публични изслушвания и дебати на високо равнище, свързани с неговата работа.

Комитетът организира и културни прояви, свързани с европейския политически дневен ред, като председателствата на ЕС, европейските и международни години и основните теми на ЕИСК.

Нашите прояви