Как да се регистрирате

This page is also available in

Покана от името на Isabel Caño Aguilar,
заместник-председател на ЕИСК, отговарящ за комуникацията


Уважаема госпожо/Уважаеми господине,

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) стартира 11-ото издание на „Твоята Европа, твоето мнение 2018 г.!“, което ще се проведе на 19—20 март 2019 г. в Брюксел.

В рамките на проявата „Твоята Европа, твоето мнение!“ (Your Europe, Your Say – YEYS) 33 училища (от 28-те държави — членки на ЕС, и петте държави кандидатки за членство в ЕС) са поканени да участват в дебат в Брюксел по актуални въпроси, които вълнуват младите хора.

ТЕМА

Предстоящата проява е озаглавена „Нашият климат, нашето бъдеще!“ и с нея ще се изрази загрижеността на младите хора, породена от изменението на климата.

Тазгодишното издание на „Твоята Европа, твоето мнение!“ще се извърши под формата на международна конференция на ООН: учениците ще трябва да представляват дадена държава и да преговарят помежду си, за да излязат с препоръки за спиране на изменението на климата.

Тези препоръки ще бъдат представени на създателите на политики в областта на околната среда на международно равнище и ще бъдат обсъдени на конференции, които ще се проведат в цяла Европа през цялата година.

По време на „Твоята Европа, твоето мнение!“ учениците ще бъдат и въз връзка с международни младежки организации, които ще им помогнат да превърнат тези препоръки в практически мерки и да направят така, че гласът им да бъде чут.

Ако Вашето училище е среднообразователно от какъвто и да е вид от някоя от 28‑те държави членки или петте държави кандидатки, настойчиво Ви приканваме да изпратите заявление за участие в проявата „Твоята Европа, твоето мнение!“ за 2020 г.

Училищата ще бъдат избрани чрез теглене на жребий и победителите ще прекарат два дни в Брюксел.

КОЙ

Ако Вашето училище бъде избрано, можете да изпратите трима ученици от предпоследния клас на обучение, придружени от един учител. ЕИСК поема разходите за пътуване и настаняване, както и за храната по време на проявата.

Учениците ще се срещнат с ученици от другите държави, с които ще могат да обменят гледните си точки и да изготвят резолюции по свързани с Европейския съюз въпроси. Това представлява уникална възможност за тях да придобият по-добра представа за функционирането на Европейския съюз и да участват в обсъждане, подобно на пленарно заседание, в мултикултурна среда.

ЕЗИК

Всички дейности ще се провеждат на английски език.

ПОДГОТОВКА

Членове на ЕИСК ще посетят всяко избрано училище, за да подготвят учениците за дебатите в Брюксел.

Преди тези посещения на училищата ще бъдат изпратени документация и учебни материали.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

На нашия уебсайт ще намерите подробно описание на проявата, както и видеоматериал от проявата „Твоята Европа, твоето мнение!“ през 2019 г., онлайн формуляра за регистрация, правила и цялата практическа информация.

КРАЕН СРОК

Крайният срок за подаване на заявления е 18 ноември 2019 г.

 

Очакваме с нетърпение да Ви посрещнем в Брюксел.

 

С уважение,

Isabel Caño Aguilar,
заместник-председател на ЕИСК, отговарящ за комуникацията

Downloads

Покана от името на Isabel Caño Aguilar, заместник-председател на ЕИСК, отговарящ за комуникацията