Често задавани въпроси

This page is also available in

Регистрация и подбор

Желая да се регистрирам за проявата. Какво следва да предприема?

Училищата и/или учителите трябва да попълнят формуляр за регистрация. Това означава, че само директорът на училището или преподавателят, който желае да участва, могат да подадат заявлението си от името на училището. Крайният срок ще бъде публикуван на уебсайта на YEYS.

Могат ли учениците да регистрират своето училище самостоятелно?

Учениците не могат сами да регистрират своето училище, нито да кандидатстват самостоятелно.

Колко училища могат да участват в инициативата и как ще бъдат подбрани?

Ще бъде изтеглен жребий сред училищата, които са се регистрирали на уебсайта преди посочения краен срок. За участие в проявата в Брюксел ще бъде избрано само едно училище от всяка държава. Училището ще бъде посетено от член на ЕИСК. Участващите училища ще бъдат уведомени поотделно и трябва да представят името на придружаващия учител и тримата ученици, които ще дойдат в Брюксел за проявата.

Какво ниво на езикови познания трябва да имат учениците, за да участват в семинарите?

Не се изисква удостоверение или диплома, доказващи определено ниво на владеене на езика. Все пак подбраните ученици и техният учител трябва да могат да се изразяват на английски език, за да се улеснят общуването и обсъжданията по време на проявата.

Как училищата следва да подбират учениците, които ще дойдат в Брюксел?

Всяко училище има право да определи свои собствени критерии за подбор, които трябва да са ясни, справедливи и недискриминационни. За равнопоставеност между половете подбраните ученици не трябва да бъдат от един и същи пол (това изискване не се отнася за разделените по пол училища). Помещенията на ЕИСК са изцяло достъпни за хора с увреждания.

Как мога да се свържа с организаторите на събитието? Как ще се свържат с мен, ако училището ми бъде избрано?

Можете да се свържете с организаторите, като изпратите електронно писмо на следния адрес: youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu. Организаторите ще се свържат с училището по електронна поща. Затова трябва да се уверите, че въведеният във формуляра за регистрация електронен адрес е валиден, и да проверявате редовно електронната си поща.

Има ли право училището ми да се регистрира повече от веднъж?

Ако училището Ви не бъде избрано тази година, можете да кандидатствате през следващата година. Ако училището Ви е избрано за участие, няма да имате възможност да кандидатствате веднага следващата година, но ще можете да го направите след това.

Регистрация и подбор

Каква е възрастовата група за учениците, които желаят да участват в YEYS? Могат ли да са на възраст над 18 години към датата на провеждане на събитието?

Учениците на възраст между 16 и 18 години към момента на подаване на заявлението ще се считат за валидни кандидати.

Могат ли да участват ученици, които са в последна година от среднообразователния си курс?

Обикновено предлагаме проявата YEYS на учениците в предпоследна година, тъй като тези от последна година може да са заети с изпитите си. Въпреки това, тъй като това зависи от училищната система на всяка държава, в конкретни случаи ще допускаме кандидатурата на ученици, които не са в предпоследна година от средното си образование.

Подготовката за проявата

Как трябва да се подготвят учениците и учителите за проявата?

Член на ЕИСК ще посети участващите училища, за да разясни ролята на ЕИСК като консултативен орган за различните европейски институции и участието му в процеса на вземане на решения. Той също така ще обясни структурата на проявата и какво ще се очаква от училищната делегация. Пътните разноски на члена на ЕИСК се поемат от Комитета.

Освен това по електронната поща ще бъде изпратен своевременно набор от документи, необходими за подготовката, включително работен документ, с който се цели да се помогне на учениците да се подготвят за дискусиите в Брюксел.

Проявата

Колко време ще продължи проявата?

Проявата се провежда в рамките на един ден и половина. Очаква се училищните делегации да пристигат най-късно в четвъртък сутрин и да напуснат най-рано в събота.

Кой ще плати разходите за път и настаняване?

ЕИСК ще организира и плати две нощувки в Брюксел за учениците и техния учител. Комитетът ще плати също и пътните разноски за международната връзка със самолет/влак между страната на пребиваване и Брюксел (включително свързващите полети/свързващите пътувания на дълго разстояние с влак, ако е необходимо), както и трансфера от/до гарата в Брюксел или летището и хотела.

По време на проявата обедите и вечерите ще бъдат предлагани в сградата на ЕИСК.

Могат ли училищата да избират конкретен хотел в Брюксел?

Не, ЕИСК ще се свърже с избраните училища и ще предложи организирано пътуване и настаняване.

Могат ли училищата сами да си купят самолетни билети и да им бъдат възстановени разходите след това?

Не, пътническата агенция на ЕИСК ще предостави билетите в съответствие с маршрута, договорен с училищата. Училищата не могат при никакви обстоятелства да купуват свои собствени билети.

Ще организира ли и ще плати ли ЕИСК и пътуването до/от началната гара или летището в страната ни на пребиваване?

Не, ЕИСК няма да организира, плати или възстанови пътните разходи от/до началната гара или летището в страната на пребиваване. ЕИСК ще плати само международната връзка до/от Брюксел (включително свързващите пътувания с влак и свързващите полети, ако е необходимо).

Ще плати ли ЕИСК нов билет и допълнителни разходи, ако изпусна влака/самолета си?

Ако изпуснете влака или самолета си по причини, различни от непреодолима сила, ЕИСК няма да възстанови разходи или да изплати компенсации, нито ще покрие разходите по закупуване на нови билети, пренасочване на съществуващи билети или допълнително настаняване или дневни. Погрижете се да пристигнете на гарата/летището достатъчно време преди обявения час на тръгване. Можете да сключите и застраховка за пътуване.

Каква е ролята на придружаващия учител?

Придружаващият учител е лицето за връзка между ЕИСК и участниците. Той или тя ще се погрижи всички участници да получат необходимата информация и документи и ще отговаря за цялата подготвителна работа. В случай че учителят се разболее или по някаква причина не може да присъства на сесията, той или тя трябва да бъде заменен/а от колега.

Каква е ролята на придружаващия учител по време на престоя в Брюксел?

Придружаващите учители ще изпълняват основна роля, като поемат пълна отговорност за учениците, докато пътуват за/от Брюксел и по време на престоя в Брюксел. За някои части от програмата, когато тяхното присъствие не е необходимо, ЕИСК ще организира отделни дейности за учителите (културни посещения, посещения на други институции и др.). Важно е да могат да се изразяват на английски език.

Може ли едно училище да има повече от един придружаващ учител?

В проекта е предвидено трима ученици да бъдат придружени от един учител. Ето защо ЕИСК ще поеме разходите за път и настаняване само на трима ученици и един учител за всяка участваща държава.

Downloads

Your Europe, Your Say! - FAQs