Криста Швенг, Председател на ЕИСК

This page is also available in

Криста Швенг е избрана за председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) на 28 октомври 2020 г. с мандат от две години и половина, до март 2023 г. Тя е член на ЕИСК от 1998 г. насам. В рамките на ЕИСК работата ѝ е съсредоточена върху заетостта и социалните въпроси.

Между 2018 г. и 2020 г. е председател на секцията на ЕИСК „Заетост, социални въпроси и гражданство“ (SOC). От 2013 г. до 2015 г. е председател на Обсерваторията на пазара на труда (ОПТ).

Извън ЕИСК тя работи за Австрийската федерална икономическа камара (WKÖ). От 1994 г. насам е старши съветник в отдела за социална политика на WKÖ.

От 1995 г. е член на Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място (орган, който подпомага Европейската комисия при подготовката, изпълнението и оценката на дейностите в областта на здравословните и безопасни условия на труд).

Също от 1995 г. е член на управителния съвет на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, със седалище в Билбао, а от 2001 г. е говорител на работодателите в рамките на агенцията. От 2001 г. насам тя поема ротационното председателство на управителния съвет на всеки три години.

През последните 25 години е член на Комисията по социални въпроси към асоциацията SMEunited (която председателства между 2001 г. и 2009 г.).

Притежава магистърска степен по право от Виенския университет.

Говори свободно немски, английски и френски език и може да общува и на испански.

Била е докладчик и съдокладчик по редица становища на ЕИСК, като например:

  •  

Downloads

CV Christa Schweng

Declaration of interests