Биография

This page is also available in

rEUnaissance - За устойчива Европа

Лука Жайе беше избран за председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) на 18 април 2018 г. с мандат от две години и половина, т.е. до октомври 2020 г. Той е член на Комитета от 2002 г. В рамките на ЕИСК той работи активно в областта на социалната политика и политиката на сближаване, както и по международни въпроси.

През септември 2004 г. беше избран за заместник-председател на секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“.

През октомври 2006 г. беше избран за заместник-председател на III група на ЕИСК, член на Бюрото на Комитета за период от две години и член на съвместните консултативни комитети „ЕС-Турция“ и „ЕС-Хърватия“.

От октомври 2008 г. до 2010 г. беше председател на Комитета за наблюдение „ЕС-АКТБ“ и на постоянна проучвателна група „Имиграция и интеграция“.

През октомври 2011 г. беше избран за председател на III група на ЕИСК, и преизбран през януари 2013 г. и през октомври 2015 г. В това си качество е член на Бюрото на ЕИСК. По време на трите му мандата като председател, III група осъществи девет проучвания и проведе 42 конференции в 17 страни от ЕС, в които се включиха хиляди участници, както и безброй срещи с европейски организации на гражданското общество.

Той беше единодушно номиниран от III група за поста на председател на ЕИСК.

В ЕИСК г-н Жайе е бил докладчик по редица становища, като например „Роля и перспективи на африканската социална икономика в сътрудничеството за развитие“, „ЕС, Африка и Китай: към тристранен диалог и сътрудничество“, „Принципи, процедури и действия за прилагане на член 11, параграф 1 и параграф 2 от Договора от Лисабон“, „За социално измерение на Европейския икономически и паричен съюз“, „Към стратегия на ЕС за международните културни отношения“ и „Подобряване на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон“.

Други длъжности:

  • Председател на Националния съвет на ACLI, Християнска асоциация на италианските работници, която насърчава заетостта и активното участие в обществения живот посредством своята мрежа от местни клонове, услуги, предприятия и ad hoc проекти (2008 2012 г.).
  • Един от учредителите на Италианския форум на третия сектор.
  • Председател на Федерацията на неправителствените организации в областта на сътрудничеството за развитие FOCSIV (1994 – 2000 г.).
  • Активна дейност в областта на международното сътрудничество, на първо време със CISV (Comunità Impegno Servizio Volontariato, италиански доброволческа организация) в Торино, а след това с мрежите и сдруженията на национални и европейски неправителствени организации (1980 – 2000 г.).
  • Журналист, международен политически анализатор.

Експерт в областта на сдруженията за социално израстване и третия сектор, отговарящ за програми за развитие в Африка и на други места по света.

Downloads

Luca Jahier - Curriculum vitae

Luca Jahier - Declaration of interests