You are here

Ditt Europa, Din mening! 2018

Förenade i mångfalden: en yngre framtid för den europeiska kulturen

Hej!

 

Förberedelserna pågår vid Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) inför det nionde "Ditt Europa, Din mening!"-evenemanget, som kommer att äga rum den 15–16 mars 2018 i Bryssel. Nu kan du anmäla dig på nätet!

 

Ditt Europa, Din mening! är ett evenemang där elever som går näst sista året i vilken typ av högstadie- eller gymnasieskola som helst i EU:s 28 medlemsstater och fem kandidatländer bjuds in att besöka Bryssel. EESK kommer att täcka rese- och logikostnaderna för tre elever och en lärare från var och en av de skolor som väljs ut genom lottdragning. Evenemanget kommer att ge eleverna möjlighet att lära sig mer om EU och förstå EESK:s roll inom unionen. Det är också ett unikt tillfälle för unga att delta i en plenarsessionsliknande diskussion om ett specifikt ämne i en mångkulturell miljö och att lägga fram sina argument, förhandla och nå fram till en kompromiss. Tolkning på engelska och franska kommer att erbjudas under plenarsessionerna, medan de förberedande arbetsgruppernas sammanträden kommer att hållas på engelska.

Årets tema kommer att vara "Förenade i mångfalden: en yngre framtid för den europeiska kulturen" Eleverna kommer att arbeta tillsammans på olika aspekter av detta tema och behandla frågor såsom:

  • Vad är Europeisk kultur: är den bara summan av de olika nationella traditionerna eller finns det några gemensamma värden som gör oss alla till européer?
  • Vilken roll har kulturen och kulturellt utbyte med andra människor i elevernas liv?
  • Vad kan EU göra för att främja kultur (film, musik, dans, litteratur, teater osv.) och bättre skydda kulturarvet?
  • Vilken roll kan kulturen spela när Europas regioner och städer ska återuppbygga sina ekonomier? Hur kan denna återuppbyggnad ge nya möjligheter åt unga i form av nya arbetstillfällen?
  • Vad kan EU och medlemsstaterna göra för att underlätta denna process?

Vid evenemangets slut kommer de unga deltagarna att få möjlighet att lägga fram sina rekommendationer för EESK:s ledamöter och att rösta på de tre som de anser vara mest relevanta och intressanta. Inför besöket i Bryssel kommer EESK-ledamöter att besöka de utvalda skolorna för att förbereda de unga på debatterna i Bryssel. Dokumentation och underlag kommer att skickas ut till de utvalda skolorna.

På vår webbplats finner du en mer ingående beskrivning av evenemanget, den elektroniska anmälningsblanketten, reglerna och all praktisk information.

Du kan också se videon från förra årets evenemang eller följa oss på webbplatsen YEYS och våra sociala medier för evenemanget om du vill veta mer.     

Vi ber dig att uppmuntra högstadie- och gymnasieskolor i ditt distrikt att anmäla sig eller – om du är rektor eller lärare vid en sådan skola – att göra en direkt anmälan till detta spännande projekt via vår webbplats.

Sista anmälningsdag är den 24 november 2017. 

 
Vi ser fram emot att få träffa er i Bryssel!

 

Med vänlig hälsning

 

Gonçalo Lobo Xavier
EESK:s vice ordförande med ansvar för kommunikation

Downloads

Your Europe, Your Say! Invitation