You are here

Michael Smyth – vice ordförande med ansvar för budgeten

  • Forskare vid Centre for Economic Forecasting vid London Business School mellan 1986 och 1987
  • Medlem av kommittén för ekonomiska frågor vid Confederation of British Industry Northern Ireland sedan 1990, medlem av kommittén för ekonomisk strategi vid Institute of Directors, Northern Ireland sedan 1998
  • Medlem av övervakningskommittén för delprogrammet Energi inom Nordirlands strukturfonder mellan 1994 och 1999, särskild rådgivare till det skotska parlamentets utskott för näringsliv och livslångt lärande mellan 2002 och 2004, ekonomisk rådgivare till undergruppen för ekonomi inom utskottet för regeringsprogrammet vid Nordirlands parlamentariska församling mellan 2006 och 2007
  • Föreståndare för School of Economics vid University of Ulster i Jordanstown, Nordirland mellan 2008 och 2013
  • Rådgivare till Europeiska kommissionen om ramen för gemenskapsstöd för Nordirland, till Armagh District Council, till Nordirlands parlamentariska församling, till försteministerns och vice försteministerns kansli och till det irländska parlamentet (Oireachtas)
  • Ordförande för Habinteg Housing Association, en stor tillhandahållare av subventionerat boende i Nordirland
  • Medlem av gruppen Övriga intressegrupper vid EESK sedan oktober 2006 och ordförande för ECO-sektionen vid EESK mellan 2010 och 2013
  • EESK:s vice ordförande med ansvar för budgeten mellan 2015 och 2018

Vid EESK har Michael Smyth varit föredragande för yttranden såsom En investeringsplan för Europa, Långsiktig finansiering av den europeiska ekonomin och Aktieägares långsiktiga engagemang.