You are here

Interesna skupina malih in srednjih podjetij (MSP), obrtnikov ter samostojnih poklicev

V interesni skupini malih in srednjih podjetij (MSP), obrtnikov ter samostojnih poklicev je trenutno 42 članov EESO, od tega jih je 13 iz skupine raznih dejavnosti in 29 iz skupine delodajalcev. Njen cilj je podrobna razprava o zakonodaji EU in dogajanju v zvezi s tema dvema socialno-ekonomskima sektorjema ter oblikovanje predlogov, da bi EESO čim bolje zastavil svoje prihodnje ukrepe.

Interesi, ki jih zastopa ta interesna skupina, so posebnega pomena za evropsko gospodarstvo in družbo. MSP so „hrbtenica“ evropskega gospodarstva, saj imajo ključno vlogo pri ustvarjanju rasti in delovnih mest ter inovacijah.

Hkrati pa jih zaradi njihove majhnosti za razliko od večjih podjetij bolj prizadenejo pretirani, nepotrebni ali prezapleteni predpisi, zato si ta interesna skupina prizadeva za to, da bi se politiki zavedali, da je treba upoštevati posebni položaj MSP. Samostojni poklici imajo podoben gospodarski in družbeni pomen: več kot šest milijonov visokokvalificiranih oseb zagotavlja delovna mesta za več kot 14 milijonov ljudi v EU.

Samostojni poklici se nenehno prilagajajo vse bolj konkurenčnemu trgu, pri čemer ohranjajo svojo zavezanost vseživljenjskemu usposabljanju in pravilom ravnanja, katerih cilj je zaščita in zagotavljanje pravic državljanov v demokratični državi.

Interesno skupino zastopata grški član Panagiotis Gkofas kot predstavnik MSP in obrtnikov in nemški član Arno Metzler kot predstavnik samostojnih poklicev.

Za naloge tajništva skrbi skupina raznih dejavnosti.

Downloads

CV of Spokesperson Mr Panagiotis GKOFAS (EN uniquement)

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society

CV of Arno Metzler

Activity Report - 2014