You are here

Vaša Evropa, vaš glas! 2018

UnZdruženi v raznolikosti: pomlajena prihodnost evropske kultureited in diversity: a younger future for European culture

Spoštovani!

 

Na Evropskem ekonomsko-socialnem odboru (EESO) že devetič pripravljamo dogodek „Vaša Evropa, vaš glas!“, ki bo potekal 15. in 16. marca 2018 v Bruslju. Spletna prijava je zdaj na voljo!

 

Namen dogodka „Vaša Evropa, vaš glas!“ je v Bruselj povabiti dijake predzadnjih letnikov srednjih šol iz vseh 28 držav članic Evropske unije in petih držav kandidatk. Šole bodo izbrane z žrebom, EESO pa bo trem dijakom in enemu učitelju iz vsake izbrane šole kril potne in nastanitvene stroške. Dogodek bo za dijake priložnost, da izvejo več o EU in se seznanijo z vlogo EESO v EU. To je hkrati edinstvena priložnost za mlade, da se udeležijo plenarne razprave o konkretni temi v večkulturnem okolju, predstavijo argumente, se pogajajo in sklenejo kompromis. Med plenarnim zasedanjem bo na voljo tolmačenje v angleščino in francoščino, medtem ko bodo priprave v okviru delovnih skupin potekale v angleščini.

Letošnja tema je: Združeni v raznolikosti: pomlajena prihodnost evropske kulture. Dijaki bodo razpravljali o različnih vidikih te teme in iskali odgovore na vprašanja, kot so:

  • Kaj je evropska kultura: je to samo seštevek različnih nacionalnih tradicij ali obstajajo skupne vrednote, ki nas določajo kot Evropejce?
  • Kakšna je vloga kulture in kulturnih izmenjav z drugimi ljudmi v življenju dijakov?
  • Kaj bi Evropska unija lahko storila za spodbujanje kulture (film, glasba, ples, književnost, gledališče itd.) in boljšo zaščito kulturne dediščine?
  • Kakšna naj bo vloga kulture pri gospodarskem preporodu evropskih regij in mest? Kako bi lahko ta preporod mladim ponudil nove priložnosti v smislu novih delovnih mest?
  • Kako bi lahko EU in države članice to spodbudile?

Na koncu dogodka bodo imeli mladi priložnost predstaviti svoja priporočila članom EESO in glasovati za tri, ki se jim bodo zdela najbolj relevantna in zanimiva. Pred prihodom mladih v Bruselj bodo člani EESO obiskali izbrane šole in pripravili mlade na razprave v Bruslju. Izbrane šole bodo prejele dokumentacijo in ustrezno gradivo.

Podroben opis dogodka, spletni obrazec za prijavo, pravila in vse praktične informacije so na naši spletni strani.

Za boljšo predstavo, za kaj gre, si lahko ogledate posnetek z lanske prireditve, spremljate spletno stran spletno stran Vaša Evropa, vaš glas! ali pa ustrezne strani na družbenih omrežjih:    

Prosimo vas, da spodbudite srednje šole v vašem kraju, naj se prijavijo. Če ste učitelj ali ravnatelj srednje šole, vas vabimo, da se na naši spletni strani prijavite k temu zanimivemu projektu.

Rok za prijavo je 24. november 2017.

 

Veselimo se srečanja z vami v Bruslju!

 

Lep pozdrav,

 

Gonçalo Lobo Xavier
podpredsednik EESO, pristojen za komuniciranje

Downloads

Your Europe, Your Say! Invitation