You are here

Gonçalo Lobo Xavier – podpredsednik, pristojen za komuniciranje

  • svetovalec upravnega odbora Združenja portugalske metalurške, strojne in sorodne industrije (AIMMAP), največjega industrijskega sektorja na Portugalskem; od 2013 pristojen za mednarodne odnose in komuniciranje
  • od februarja 2013 nacionalni delegat za področji inovacije v MSP in financiranje tveganja v okviru programa Obzorje 2020
  • od leta 2007 član delovne skupine BUSINESSEUROPE za raziskave in tehnološke inovacije, v katero ga je imenovala Konfederacija portugalske industrije (CIP)
  • od leta 2011 član skupine delodajalcev EESO: imenovala ga je Konfederacija portugalske industrije (CIP), osredotoča pa se na zaposlovanje, socialne zadeve, enotni trg, industrijske zadeve ter vprašanja R&R in inovacij
  • izvršni direktor portugalske mreže tehnoloških središč (RECET), vodja projektov R&R in mednarodnih projektov s partnerji v glavnem iz Španije, Francije in drugih držav članic EU med letoma 2002 in 2012
  • podpredsednik usmerjevalnega odbora EESO za strategijo Evropa 2020 med letoma 2013 in 2015
  • podpredsednik EESO, pristojen za komuniciranje med letoma 2015 in 2018

Gonçalo Lobo Xavier je bil poročevalec za številna mnenja EESO, npr. o letnem pregledu rasti za leto 2015, industrijskih spremembah v evropskem sektorju embaliranja, akcijskem načrtu za podjetništvo 2020 in odpiranju izobraževanja.

Celotni poklicni profil na LinkedInu