You are here

Michael Smyth – podpredsednik, pristojen za proračun

  • raziskovalec Centra za gospodarske napovedi v London Business School med letoma 1986 in 1987
  • član odbora za ekonomske zadeve Konfederacije britanske industrije Severne Irske od leta 1990, član odbora za gospodarsko strategijo na Inštitutu direktorjev, Severna Irska, od leta 1998
  • član odbora za spremljanje podprograma za energijo v okviru strukturnih skladov Severne Irske med letoma 1994 in 1999, posebni svetovalec odbora škotskega parlamenta za podjetništvo in vseživljenjsko učenje med letoma 2002 in 2004, ekonomski svetovalec ekonomske podskupine odbora za vladni program v skupščini Severne Irske med letoma 2006 in 2007
  • dekan Ekonomske fakultete Univerze Ulster v Jordanstownu v Severni Irski med letoma 2008 in 2013
  • svetovalec Evropske komisije za okvir podpore Skupnosti za Severno Irsko, svetovalec sveta občine Armagh, skupščine Severne Irske, urada predsednika in podpredsednika vlade Severne Irske in irskega parlamenta
  • predsednik Habinteg Housing Association, velikega ponudnika socialnih stanovanj na Severnem Irskem
  • član skupine raznih dejavnosti v EESO od oktobra 2006 ter predsednik strokovne skupine ECO v EESO med letoma 2010 in 2013
  • podpredsednik EESO, pristojen za proračun med letoma 2015 in 2018

Michael Smyth je bil poročevalec za številna mnenja EESO npr. o naložbenem načrtu za Evropo, o dolgoročnem financiranju evropskega gospodarstva ter o dolgoročnem sodelovanju delničarjev.