You are here

Georges Dassis – predsednik EESO

Za enotno, demokratično, solidarno, mirno in uspešno Evropo, ki je blizu svojim državljanom

 • sindikalni aktivist v Grčiji od 15. leta
 • aktivist proti režimu polkovnikov v Grčiji (1967-1974)
 • stalni član nacionalnega osebja Belgijske splošne delavske zveze (FGTB) med letoma 1976 in 1980
 • od leta 1981 predstavnik Grške splošne konfederacije dela (GSEE) v Evropski konfederaciji sindikatov (ETUC), Mednarodni konfederaciji sindikatov (ITUC, nekdaj ICFTU) in Mednarodnem uradu za delo
 • od leta 1982 član izvršnega odbora ETUC
 • član EESO med letoma 1981 in 1990 ter od 2002 dalje
 • predsednik strokovne skupine EESO za regionalni razvoj med letoma 1986 in 1990
 • ustanovni član Instituta za delo v okviru GSEE (1990) in sekretar za mednarodne odnose
 • predsednik strokovne skupine ECO v EESO med letoma 2004 in 2008
 • predsednik skupine delojemalcev EESO med letoma 2008 in 2015
 • predsednik EESO med letoma 2015 in 2018

Georges Dassis je bil v EESO med drugim poročevalec za mnenja o evropskem minimalnem dohodku, socialnem dialogu v ekonomski in monetarni uniji ter o stroških „ne-Evrope“.

Downloads

For a united, democratic, solidarity-based, peaceful and prosperous Europe close to its people. Guidelines for European Union policies by President Georges Dassis