You are here

Luis Planas Puchades – generalni sekretar

Kot generalni sekretar Evropskega ekonomsko-socialnega odbora vodim skupino uradnikov, katerih naloga je uresničevanje sklepov, ki jih sprejmejo skupščina, predsedstvo in predsednik.

Kot vodja osebja vodim tudi tekoče zadeve, povezane z upravo, proračunom, komuniciranjem in odnosi Odbora z drugimi institucijami.

Na naslednjih povezavah je več informacij o moji ekipi in delu EESO.

O meni

Rodil sem se v Valenciji v Španiji, kjer sem tudi odraščal. Po diplomi iz prava sem delal kot odvetnik, dokler nisem opravil natečaja za inšpektorja za socialno varnost in delo.

Moja evropska kariera se je začela, tik preden se je Španija pridružila EU. Vrsto let sem delal na različnih položajih, kar mi je omogočilo, da sem dobil širši vpogled v način dela evropskih institucij. Leta 1982 sem se pridružil Evropski komisiji v okviru programa predpristopnega usposabljanja. Ko sem bil izvoljen v španski parlament, sem postal uradni govorec za evropske zadeve. Kot poslanca me je doletela tudi čast, da sem postal poročevalec za ratifikacijo pogodbe o pristopu Španije k EU. Od leta 1986 do leta 1993 sem bil poslanec Evropskega parlamenta ter član odborov za zunanje in institucionalne zadeve.

Po nekaj letih sodelovanja z regionalno vlado Andaluzije in članstva v Odboru regij EU sem se vrnil v Bruselj in postal najprej vodja kabineta podpredsednika Evropske komisije Marina nato pa komisarja Solbesa.

Leta 2004 sem bil imenovan za veleposlanika Španije v Maroku, leta 2010 pa sem postal veleposlanik in stalni predstavnik Španije pri Evropski uniji. Leta 2012 sem bil imenovan za regionalnega ministra Andaluzije za kmetijstvo, ribištvo in okolje.

20. januarja 2014 me je predsedstvo EESO izvolilo za generalnega sekretarja.

Luis Planas Puchades, generalni sekretar EESO

Downloads

Luis Planas Puchades - CV