You are here

Vaša Európa, váš názor! 2018

Zjednotení v rozmanitosti: mladosť zárukou budúcnosti európskej kultúry

 

Vážená pani, vážený pán,

 

v súčasnosti v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore prebiehajú prípravy na deviaty ročník podujatia „Vaša Európa, váš názor!“,
ktoré sa uskutoční
15. a 16. marca 2018 v Bruseli. Online registrácia sa už začala!

 

V rámci podujatia „Vaša Európa, váš názor!“ bude pozvaných niekoľko žiakov a študentov predposledného ročníka stredných škôl z 28 členských štátov Európskej únie a piatich kandidátskych krajín na návštevu Bruselu. EHSV uhradí cestovné výdavky a náklady na ubytovanie pre troch žiakov a jedného učiteľa z každej z víťazných škôl, ktoré budú určené žrebom. Podujatie poskytne žiakom príležitosť dozvedieť sa viac o EÚ a pochopiť úlohu, ktorú má v rámci EHSV. Bude takisto jedinečnou príležitosťou pre mladých ľudí, aby sa zúčastnili na diskusii v štýle plenárneho zasadnutia o konkrétnej téme v multikultúrnom prostredí a predkladali argumenty, rokovali a dosiahli kompromis. Počas plenárnych zasadnutí bude zabezpečené tlmočenie do anglického a francúzskeho jazyka, pričom prípravné práce skupín budú prebiehať v anglickom jazyku.

Tohoročnou témou bude „Zjednotení v rozmanitosti: mladosť zárukou budúcnosti európskej kultúry“. Žiaci budú spoločne pracovať na rôznych aspektoch tejto témy a riešiť otázky, ako napríklad:

  • Čo je to európska kultúra: je to len súbor rôznych národných tradícií alebo existujú spoločné hodnoty, ktoré z nás všetkých robia Európanov?
  • Aká je úloha kultúry a kultúrnych výmen s ostatnými ľuďmi v živote žiakov?
  • Čo môže Európska únia urobiť na podporu kultúry (film, hudba, literatúra, divadlo, tanec atď.), ako aj lepšiu ochranu kultúrneho dedičstva?
  • Akú úlohu by mohla kultúra zohrávať v hospodárskom znovuzrodení európskych regiónov a miest? Ako môže toto znovuzrodenie poskytnúť nové príležitosti pre mladých ľudí, pokiaľ ide o nové pracovné miesta?
  • Čo môžu členské štáty a EÚ urobiť, aby uľahčili tento proces?

Na konci podujatia budú mať mladí účastníci príležitosť predstaviť členom EHSV svoje odporúčania a hlasovať o troch, ktoré považujú za najdôležitejšie a najzaujímavejšie. V rámci príprav na návštevu Bruselu členovia EHSV navštívia vybrané školy, aby mladých ľudí pripravili na diskusie v Bruseli. Vybraným školám bude zaslaná dokumentácia a podkladové materiály.

Na našej internetovej stránke nájdete podrobný opis podujatia, online registračný formulár, pravidlá a všetky praktické informácie.

S cieľom získať lepší prehľad môžete si pozrieť videozáznam z minulého ročníka alebo nás sledujte na internetovej stránke „Vaša Európa, váš názor“ a našich sociálnych médiách venovaných tomuto podujatiu:    

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste povzbudili stredné školy vo Vašom okolí, aby sa zaregistrovali alebo, ak ste riaditeľ školy alebo učiteľ v takejto škole, aby ste sa na tento zaujímavý projekt zaregistrovali priamo prostredníctvom našej internetovej stránky.

Prihlášky sa môžu podávať do 24. novembra 2017.

Tešíme sa na stretnutie s Vami v Bruseli.

 

S pozdravom

 

Gonçalo Lobo Xavier

podpredseda EHSV pre komunikáciu

Downloads

Your Europe, Your Say! Invitation