You are here

Georges Dassis – predseda EHSV

Za jednotnú, demokratickú, solidárnu, mierovú a prosperujúcu Európu, ktorá je blízko k svojim občanom

 • odborársky aktivista v Grécku od svojich 15 rokov
 • aktivista proti vojenskej diktatúre v Grécku (1967 – 1974)
 • v rokoch 1976 až 1980 stály člen národnej skupiny zamestnancov Všeobecného belgického odborového zväzu (ABVV/FGTB)
 • od roku 1981 predstaviteľ Všeobecnej konfederácie gréckych pracujúcich (GSEE) pri Európskej konfederácii odborových zväzov (ETUC), Medzinárodnej konfederácii odborových zväzov (ITUC, predtým ICFTU) a Medzinárodnej organizácii práce (MOP)
 • od roku 1982 člen výkonného výboru ETUC
 • v rokoch 1981 až 1990 a od roku 2002 člen EHSV
 • v rokoch 1982 až 1990 predseda regionálnej sekcie EHSV
 • spoluzakladateľ Ústavu práce GSEE (1990) a tajomník pre medzinárodné vzťahy
 • v rokoch 2004 až 2008 predseda regionálnej sekcie EHSV
 • v rokoch 2008 až 2015 predseda skupiny Pracovníci v EHSV
 • v rokoch 2015 až 2018 predseda EHSV

V EHSV bol Georges Dassis spravodajcom viacerých stanovísk, napríklad o európskom minimálnom príjme, o sociálnom dialógu v kontexte hospodárskej a menovej únie a o nákladoch v prípade nekonania na úrovni EÚ.

Downloads

For a united, democratic, solidarity-based, peaceful and prosperous Europe close to its people. Guidelines for European Union policies by President Georges Dassis