You are here

Categoria „Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), artizanat și profesii liberale”

Categoria „Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), artizanat și profesii liberale” este formată în prezent din 42 de membri ai Comitetului, 13 dintre ei aparținând Grupului „Activități diverse”, și 29 Grupului „Angajatori”. Obiectivul ei este de a discuta în profunzime evoluțiile de ordin general și de ordin legislativ cu care se confruntă cele două sectoare socio-economice și de a formula propuneri care să permită CESE să își organizeze mai bine acțiunile viitoare.

Interesele proprii acestei categorii sunt deosebit de importante pentru economia și societatea europeană. Astfel, IMM-urile sunt recunoscute drept „coloana vertebrală” a economiei europene, principalele generatoare de creștere și locuri de muncă și forțele motrice ale inovării.

În același timp, dimensiunea lor redusă le face mai vulnerabile decât întreprinderile mai mari la o legislație excesivă, inutilă sau extrem de complexă și, prin urmare, categoria întreprinde acțiuni pentru a se asigura că factorii de decizie sunt conștienți că trebuie să țină seama de situația specifică a IMM˗urilor. Profesiile existente au aceeași importanță economică și socială, implicând peste șase milioane de persoane înalt calificate și creând locuri de muncă pentru peste 14 milioane de persoane în UE.

Ele se adaptează în permanență la o piață din ce în ce mai competitivă, menținându-și, în același timp, angajamentul în ceea ce privește formarea pe tot parcursul vieții, precum și codurile de conduită menite să protejeze și să garanteze drepturile cetățenilor în cadrul unui stat democratic.

Categoria a numit un membru grec, pe dl Panagiotis Gkofas, ca purtător de cuvânt pentru IMM-uri și artizanat și un membru german, pe dl Arno Metzler ca purtător de cuvânt pentru profesiile liberale.

Secretariatul categoriei este asigurat de Grupul „Activități diverse”.

Downloads

CV of Spokesperson Mr Panagiotis GKOFAS (EN uniquement)

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society

CV of Arno Metzler

Activity Report - 2014