You are here

Kategoria „MŚP, rzemiosło i wolne zawody”

Kategoria „MŚP, rzemiosło i wolne zawody” składa się obecnie z 42 członków: 13 z Grupy Innych Podmiotów i 29 z Grupy Pracodawców. Jej celem jest omawianie wszystkich aktów legislacyjnych Wspólnoty bądź ogólnych zmian dogłębnie wpływających na te dwa sektory społeczno-gospodarcze, a także dostarczanie Komitetowi propozycji umożliwiających lepsze planowanie przyszłych działań.

Interesy Kategorii mają szczególne znaczenie dla europejskiej gospodarki i społeczeństwa. MŚP uznaje się za trzon gospodarki europejskiej, zasadnicze źródło wzrostu i zatrudnienia oraz siłę napędową innowacji.

Jednocześnie ze względu na niewielki rozmiar tych przedsiębiorstw uregulowania nadmierne, zbędne czy zbyt skomplikowane uderzają w nie bardziej niż duże firmy. Kategoria pilnuje więc, by decydenci polityczni zdawali sobie sprawę z potrzeby uwzględnienia specyficznej sytuacji MŚP. Wolne zawody mają podobne znaczenie gospodarcze i społeczne; liczą ponad 6 mln wysoko wykwalifikowanych osób i tworzą miejsca pracy dla ponad 14 mln osób w UE.

Nieustannie dostosowują się do coraz bardziej konkurencyjnego rynku, a jednocześnie stale realizują koncepcję uczenia się przez całe życie oraz zasady kodeksów postępowania, mające na celu ochronę i zagwarantowanie praw obywateli w demokratycznym państwie.

Kategoria wyznaczyła greckiego członka Panagiotisa Gkofasa na rzecznika MŚP i rzemiosła oraz Niemca Arno Metzlera na rzecznika wolnych zawodów.

Obsługę sekretariatu Kategorii zapewnia Grupa Innych Podmiotów.

Downloads

CV of Spokesperson Mr Panagiotis GKOFAS (EN uniquement)

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society

CV of Arno Metzler

Activity Report - 2014