You are here

Twoja Europa – Twoje zdanie! 2018

Zjednoczona w różnorodności: młodsza przyszłość europejskiej kultury

Szanowni Państwo!

 

W Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EKES-ie) trwają przygotowania do 9. imprezy „Twoja Europa – Twoje zdanie”, która odbędzie się w Brukseli w dniach 15–16 marca 2018 r. Rozpoczęła się rejestracja internetowa.

 

W ramach imprezy „Twoja Europa – Twoje zdanie” uczniowie z przedostatniej klasy dowolnej szkoły średniej z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej i pięciu krajów kandydujących zapraszani są do Brukseli. EKES pokryje koszty podróży i zakwaterowania dla trzech wybranych losowo uczniów i jednego nauczyciela z każdej ze zwycięskich szkół. Impreza będzie dla uczniów szansą na głębsze poznanie UE i zrozumienie roli EKES-u w tej organizacji. Dla młodzieży jest to również niepowtarzalna okazja, by wziąć udział w debacie plenarnej zorganizowanej w formie zgromadzenia poświęconej konkretnemu aspektowi środowiska wielokulturowego, przedstawić argumenty, przeprowadzić negocjacje i osiągnąć kompromis. Podczas sesji plenarnych zapewnione zostanie tłumaczenie ustne na język angielski i francuski, podczas gdy spotkania przygotowawcze grup roboczych prowadzone będą w języku angielskim.

Tegorocznym tematem będzie: „Zjednoczona w różnorodności: młodsza przyszłość europejskiej kultury”. Uczniowie będą pracować wspólnie nad różnymi aspektami tego zagadnienia i zastanawiać się nad takimi kwestiami jak:

  • Czym jest kultura europejska: czy jest to po prostu zlepek różnych tradycji narodowych, czy też wspólne wartości sprawiają, że wszyscy jesteśmy Europejczykami?
  • Jaką rolę odgrywają kultura i wymiana kulturalna z innymi osobami w życiu uczniów?
  • Co Unia Europejska może uczynić, by promować kulturę (kino, muzykę, taniec, literaturę, teatr itd.) i lepiej chronić obiekty dziedzictwa kulturowego?
  • Jaką rolę mogłaby odgrywać kultura w ożywieniu gospodarczym europejskich miast i regionów? W jaki sposób ożywienie gospodarcze może stworzyć nowe szanse dla młodzieży pod względem nowych miejsc pracy?
  • Co UE i państwa członkowskie mogą zrobić, by ułatwić ten proces?

Na zakończenie imprezy młodzi uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia zaleceń członkom EKES-u i oddania głosu na trzy z nich, które uznają za najbardziej stosowne i interesujące. W okresie poprzedzającym wizytę w Brukseli członkowie EKES-u odwiedzą wybrane szkoły, by przygotować młodzież do udziału w debacie w Brukseli. Dokumenty i materiały pomocnicze zostaną rozesłane do wybranych szkół.

Na naszej stronie znajdą Państwo szczegółowy opis wydarzenia, formularz zgłoszeniowy online, zasady oraz wszystkie praktyczne ustalenia.

W celu zdobycia bardziej szczegółowych informacji można również obejrzeć film wideo na temat ubiegłorocznej imprezy lub śledzić nas na stronie internetowej i w mediach społecznościowych poświęconych temu wydarzeniu:    

Proszę zachęcać szkoły średnie w Państwa okręgu do zgłoszenia się lub, jeżeli są Państwo wychowawcą lub nauczycielem w takiej szkole, bezpośrednio zgłosić się do tego fascynującego projektu za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 24 listopada 2017 r.

Cieszymy się na Państwa przyjazd do Brukseli.

 

Z wyrazami szacunku

 

Gonçalo Lobo Xavier
wiceprzewodniczący EKES-u odpowiedzialny za komunikację

Downloads

Your Europe, Your Say! Invitation