You are here

Jouw Europa, jouw mening! 2018

Verenigd in verscheidenheid: een jongere toekomst voor de Europese cultuur

Geachte heer, mevrouw,

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) treft momenteel voorbereidingen voor de negende editie van „Jouw Europa, jouw mening”,

dat zal plaatsvinden
op 15 en 16 maart 2018 in Brussel. De online inschrijving is nu geopend!

In het kader van „Jouw Europa, jouw mening!” worden leerlingen in het voorlaatste jaar van het secundair onderwijs uit de 28 lidstaten van de Europese Unie en de vijf kandidaat-lidstaten uitgenodigd om naar Brussel te komen. Het EESC betaalt de reis- en verblijfskosten voor drie leerlingen en één docent van elk van de geselecteerde scholen, die door middel van loting worden aangewezen. Het evenement biedt leerlingen de kans om meer te weten te komen over de EU en de rol van het EESC. Het is ook een unieke kans voor jongeren om in de setting van een plenaire vergadering te debatteren over een specifiek onderwerp, in een multiculturele omgeving, waarbij zij argumenten aanvoeren, onderhandelen en een compromis trachten te bereiken. Tijdens de voltallige vergadering zal worden getolkt naar het Engels en het Frans, maar in de voorbereidende werkgroepen zal uitsluitend Engels worden gesproken.

Het thema van dit jaar is "Verenigd in verscheidenheid: een jongere toekomst voor de Europese cultuur". Leerlingen zullen debatteren over diverse aspecten in verband met dit onderwerp, waarbij zij ingaan op kwesties zoals:

  • Wat is de Europese cultuur: is het de optelsom van de verschillende nationale tradities of zijn er gemeenschappelijke waarden die ons allen tot Europeaan maken?
  • Welke rol spelen cultuur en culturele uitwisselingen in het leven van leerlingen?
  • Wat kan de EU doen ter bevordering van cultuur (film, muziek, dans, literatuur, theater, enz.) en om het cultureel erfgoed beter te beschermen?
  • Welke rol kan cultuur spelen in het economisch herstel van Europa’s steden en regio’s? Hoe kan cultuur jongeren nieuwe kansen bieden, in de zin van nieuwe banen?
  • Wat kunnen de EU en de lidstaten doen om dit proces te bevorderen?

Aan het einde van het evenement zullen de jonge deelnemers de gelegenheid hebben om hun aanbevelingen voor te leggen aan de leden van het EESC en een stem uit te brengen voor de drie aanbevelingen die door hen het meest relevant en interessant worden gevonden. In de aanloop naar het bezoek aan Brussel zullen leden van het EESC de geselecteerde scholen bezoeken om de jongeren voor te bereiden op de debatten in Brussel. De geselecteerde scholen zullen documentatie en ondersteunend materiaal ontvangen.

Op onze website vindt u een gedetailleerde beschrijving van het evenement, het online registratieformulier, het reglement en de praktische regelingen.

Om een beter idee te krijgen kunt u ook de video over de editie van vorig jaar bekijken, of kunt u ons volgen op de YEYS website en de sociale media:    

Wij verzoeken u om de middelbare scholen in uw district aan te moedigen zich in te schrijven of, als u een hoofddocent of leraar in een dergelijke school bent, uw eigen school in te schrijven voor dit spannende project, via onze website.

De sluitingsdatum voor aanmeldingen is 24 november 2017.

 

Wij kijken ernaar uit om u in Brussel te ontmoeten!

 

Hoogachtend,

 

Gonçalo Lobo Xavier
EESC-vicevoorzitter, belast met Communicatie

Downloads

Your Europe, Your Say! Invitation