You are here

Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi! 2018

Vienoti daudzveidībā: jaunieši Eiropas kultūras nākotnei

Cienītā kundze! Godātais kungs!

 

Šobrīd Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) veic sagatavošanās darbu devītajam pasākumam “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi!”,

kas notiks 2018. gada 15. un 16. martā Briselē. Reģistrācija tiešsaistē tagad ir sākusies!

 

Uz pasākumu “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi! Briselē tiek uzaicināti jebkāda veida vidusskolas priekšpēdējās klases skolēni no Eiropas Savienības 28 dalībvalstīm un piecām kandidātvalstīm. EESK segs ceļa un uzturēšanās izdevumus trim skolēniem un vienam skolotājam no katras skolas, kuru izvēlēsies ar izlozes palīdzību. Pasākums pavērs skolēniem iespēju uzzināt vairāk gan par Eiropas Savienību, gan to, kāda tajā ir EESK loma. Tā ir arī vienreizēja iespēja jauniešiem daudzkultūru vidē piedalīties mūsu pilnsapulcēm līdzīgās debatēs par konkrētu tematu, izvirzīt argumentus, sarunāties un panākt kompromisu. Plenārsesiju laikā tiks nodrošināta mutiskā tulkošana angļu un franču valodā, bet darba grupu sagatavošanās sanāksmes notiks angļu valodā.

Šā gada temats būs “Vienoti daudzveidībā: jaunieši Eiropas kultūras nākotnei”. Skolēni kopīgi strādās pie dažādiem minētā temata aspektiem, pievēršoties tādiem jautājumus kā:

  • Kas ir Eiropas kultūra: vai tā ir tikai dažādu nacionālo tradīciju summa, vai arī pastāv kopīgas vērtības, kas mūs visus padara par eiropiešiem?
  • Kāda nozīme skolēnu dzīvē ir kultūrai un kultūras apmaiņai ar citiem cilvēkiem?
  • Ko Eiropas Savienība var darīt, lai veicinātu kultūru (kino, mūziku, deju, literatūru, teātri u. c.) un uzlabotu kultūras mantojuma vietu aizsardzību?
  • Kāda varētu būt kultūras nozīme Eiropas reģionu un pilsētu ekonomikas atdzimšanā? Kā šī atdzimšana varētu radīt jaunas darba iespējas jauniešiem?
  • Ko var darīt ES un dalībvalstis, lai šo procesu atvieglotu?

Pasākuma noslēgumā jaunajiem dalībniekiem būs iespēja savus ieteikumus iesniegt EESK locekļiem un balsot par tiem trim priekšlikumiem, kurus viņi uzskata par īpaši nozīmīgiem un interesantiem. Pirms skolēnu viesošanās Briselē EESK locekļi apmeklēs izraudzītās skolas, lai sagatavotu jauniešus debatēm Komitejā. Izraudzītajām skolām tiks nosūtīti dokumenti un papildu materiāli.

Mūsu tīmekļa vietnē Jūs atradīsiet sīku pasākuma aprakstu, tiešsaistes reģistrācijas veidlapu, noteikumus un visu praktisko informāciju.

Lai gūtu labāku priekšstatu, varat arī noskatīties video par pagājušā gada pasākumu vai sekojiet mums “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” tīmekļa vietnē un pasākumam veltītajos sociālajos plašsaziņas līdzekļos:    

Aicinām Jūs iedrošināt Jūsu attiecīgajā apgabalā esošās vidusskolas pieteikties vai — ja Jūs esat šādas skolas direktors vai skolotājs — reģistrēties šim aizraujošajam projektam tieši mūsu tīmekļa vietnē.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 24. novembris. 

 
Priecāsimies redzēt Jūs Briselē.

 

Ar cieņu

 

Gonçalo Lobo Xavier
EESK priekšsēdētāja vietnieks komunikācijas jautājumos

Downloads

Your Europe, Your Say! Invitation