You are here

Gonçalo Lobo Xavier — priekšsēdētāja vietnieks komunikācijas jautājumos

  • Konsultants Portugāles Metalurģijas, mašīnbūves un līdzīgu rūpniecības uzņēmumu asociācijas (AIMMAP) padomē. Minētā asociācija pārstāv lielāko rūpniecības nozari Portugālē; kopš 2013. gada atbild par starptautiskajām attiecībām un komunikāciju
  • Kopš 2013. gada februāra valsts delegāts programmas “Apvārsnis 2020” MVU inovācijas un riska finansējuma lietās
  • CIP (Portugāles rūpniecības konfederācijas) deleģētais loceklis, kas kopš 2007. gada iecelts BUSINESSEUROPE pētniecības un tehnoloģiskās inovācijas darba grupā
  • CIP (Portugāles Rūpniecības konfederācijas) deleģētais loceklis, kas kopš 2011. gada iecelts EESK Darba devēju grupā, galvenokārt jautājumos, kas saistīti ar nodarbinātību, sociālajām lietām, vienoto tirgu, rūpniecības lietām, pētniecību un izstrādi, kā arī inovācijas jautājumiem
  • RECET (Portugāles Tehnoloģiju centru tīkla) izpilddirektors, kurš no 2002. gada līdz 2012. gadam pārvaldīja pētniecību un izstrādi, kā arī starptautiskos projektus ar partneriem galvenokārt no Spānijas, Francijas un citām ES dalībvalstīm
  • EESK Stratēģijas “Eiropa 2020” koordinācijas komitejas priekšsēdētāja vietnieks no 2013. gada līdz 2015. gadam
  • EESK priekšsēdētāja vietnieks komunikācijas jautājumos no 2015. gada līdz 2018. gadam

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā Lobo Xavier ir bijis ziņotājs daudziem atzinumiem, piemēram, par 2015. gada izaugsmes pētījumu, “Rūpniecības pārmaiņas iepakojuma nozarē Eiropā”, “Rīcības plāns uzņēmējdarbības jomā 2020. gadam”, un “Izglītības atvēršana”.

Pilnīgs profesionālais profils vietnē “LinkedIn